Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 401 found. Next | Sort by date

1 The design of a phased array polarimetric C-band SAR
article 1990    
Author: Snoeij, P. · Pouwels, H. · Koomen, P.J. · Hoogeboom, P.
[Abstract]

2 Comparison of radar backscatter measurements and area extended wave slope measurements of wind generated waves in a large wind/wave tank with two-scale model predictions
article 1990    
Author: Snoeij, P. · Calkoen, C.J. · Vogelzang, J. · Oost, W.A. · Halsema, D. van · Jaehne, B.
Keywords: Radar
[PDF]

3 De kosten van AIDS / HIV in Nederland in 1988: een inventarisatie : Eindrapport
report 1990    
Author: Wiggers, C.C.M.C. · Bergsma, E.W.
Keywords: Health
[PDF]

4 Technologie en economische ontwikkeling : inzicht en uitzicht
lecture 1990    
Author: Zegveld, W.C.L.
[PDF]

5 Preventie beroepsgebonden rugproblematiek : het voorkomen van rugklachten in de Nederlandse beroepsbevolking in cijfers
book 1990    
Author: Hillebrandt, V.H. · Valk, R. van der
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Nederland · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Beroepsgroepen · Beroepen · Bedrijfstakken
[PDF] [Abstract]

6 The naval oceanic vertical aerosol model: progress report
article 1990    
Author: Gathman, S.G. · Leeuw, G. de · Davidson, K.L. · Jensen, D.R.
Keywords: NOVAM · Infrared radiation · Extinction · Aerosols · Marine atmosphere · Boundary layers
[PDF]

7 Mathematical modeling of coal conversion processes with application to atmospheric fluidized bed combustion
dissertation 1990    
Author: Brem, G.
Keywords: Mathematical modeling · Coal conversion processes
[Abstract]

8 Association between intestinal parasitoses and nutritional status in 3-8-year-old children in Northeast Thailand
article 1990    
Author: Egger, R.J. · Hofhuis, E.H. · Bloem, M.W. · Chusilp, K. · Wedel, M. · Intarakhao, C. · Saowakontha, S. · Schreurs, W.H.P.
Keywords: Helminthiasis · Giardiasis · Nutritional health · Children aged 3-8 years · North-East Thailand

9 Outlines of the WEBA-instrument : A conditional approach for the assessment of the quality of work
report 1990    
Author: Pot, F.D. · Christis, J.H.P. · Fruytier, B.G.M. · Kommers, H. · Middendorp, J. · Peeters, M.H.H. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Beroepsziekten · Welzijn · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Stress · Geestelijke overbelasting · On-the-job-leren · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland
[PDF] [Abstract]

10 Preventie beroepsgebonden problematiek van het bewegingsapparaat : inventarisatie en beoordeling van in het veld bruikbare methoden voor het registreren van houdingen en bewegingen
book 1990    
Author: Douwes, M. · Dul, J.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Ergonomie · Mircheck · Bewegingsstoornissen · Methodologie · Arbeidsbelasting · Tijdstudie · Bewegingsstudies
[PDF] [Abstract]

11 Het melden en registreren van beroepsziekten : een evaluatie van de praktijk bij zes bedrijfsgezondheidsdiensten
book 1990    
Author: Putten, D.J. van · Smit, H.A. · Sikkema-de Graaff, J.S.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst
[PDF] [Abstract]

12 Karakterisering van marktaanbod en energieverbruik van huishoudelijke koel- en vriesapparatuur
report 1990    
Author: Vermeulen, P.E.J.
Keywords: Energy
[PDF]

13 Het gebruik van agrarische produkten voor transportbrandstoffen. Rapport van de NRLO-Werkgroep "Biomassa ten behoeve van energie"
report 1990    
Keywords: Agriculture
[PDF]

14 Formulering en eigenschappen van olie-in-water emulsies; Verslag van de themadag "Formulering en eigenschappen van olie-in-water emulsies", gehouden op 9 november 1989 in het CIVO-TNO te Zeist, georganiseerd onder auspiciën van de taakgroepen Eigenschappen van Voedings- en Voedermiddelen en Technologie van de NRLO-Sector-Kamerverwerking en Marktvoorziening
report 1990    
Keywords: Agriculture · Production · Technology · Food · margarine
[PDF]

15 Onderzoek naar beperking van milieubelasting in de akkerbouw, de voederbouw en de tuinbouw
report 1990    
Author: Weststeijn, G.
Keywords: Agriculture · Medicine · Geneeskunde · Hygiene
[PDF]

16 Aspecten van kennis-overdracht in de landbouw in Nederland : een geïntegreerde samenvatting
report 1990    
Author: Nederhof, A.J. · Meyer, R.F. · Raan, A.F.J. van
Keywords: Agriculture
[PDF] [Abstract]

17 Actieprogramma agrificatie ; Tussenrapport van de Stuurgroep Agrificatie
report 1990    
Keywords: Agriculture · Oils · Lipids · Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie
[PDF] [PDF]

18 Toepassing van natuurlijke vezels in composiet-materialen ; Een studie uitgevoerd in opdracht van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek door Chem Systems International Ltd
report 1990    
Keywords: Agriculture
[PDF]

19 Industriële eiwitten; Verslag van het symposium "Industriële Eiwitten", gehouden op 19 september 1990 te Ede
report 1990    
Keywords: Agriculture · Production · Technology · Food · margarine
[PDF]

20 Houdbaarheid van verse groenten; Verslag van de themadag "Houdbaarheid van verse groenten", gehouden op 15 mei 1990 in het RIKILT te Wageningen, georganiseerd door de Taakgroepen Eigenschappen van Voedings- en Voedermiddelen en Technologie van de NRLO-Sector Kamer Verwerking en Marktvoorziening
report 1990    
Keywords: Agriculture
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 401 found. Next | Sort by date