Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 344 found. Next | Sort by date

1 Lichamelijke belasting en arbeid : prospectief longitudinaal onderzoek naar individu- en werkgebonden risicofactoren voor klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat
book 1991    
Author: Bongers, P.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie
[PDF]

2 Delaying childbearing : Effect of age on fecundity and outcome of pregnancy
article 1991    
Author: Noord-Zaadstra, B.M. van · Looman, C.W.N. · Alsbach, H. · Habbema, J.D.F. · Velde, E.R. te · Karbaat, J.
Keywords: Health · Age · Conception · Fertility · Newborn · Pregnancy · Age Factors · Artificial Insemination · Cohort Analysis · Demographic Factors · Developed Countries · Europe · Fecundity--changes · Fertility · Fertility Measurements · Models, Theoretical · Netherlands · Population · Population Characteristics · Population Dynamics · Pregnancy · Pregnancy Outcomes · Pregnancy Rate · Probability · Reproduction · Reproductive Technologies · Research Methodology · Statistical Studies · Studies · Western Europe · Adult · Aging · Cohort Studies · Female · Fertility · Human · Infant, Newborn · Insemination, Artificial, Heterologous · Maternal Age · Menstrual Cycle · Models, Biological · Pregnancy · Pregnancy Outcome · Probability
[Abstract]

3 Error Bounds in the Phased Array Antenna. A statistical Model
article 1991    
Author: Vellekoop, A.R. · Snoeij, P. · Koomen, P.J.
Keywords: Phased array antennas · T/R-modules · SAR calibration
[Abstract]

4 A Key to Research Facilities
book 1991    
Keywords: Research · Research · Historisch materiaal TNO
[PDF]

5 Trillingscriteria m.b.t. schade aan gebouwen
report 1991    
Author: Staalduinen, P.C. van · Smits, M.H.
Keywords: Architecture Vibration · Trillingen
[PDF]

6 Nieuwe produktiemethoden voor de kledingindustrie: een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van integratie van het aspect kwaliteit van de arbeid in een integraal (her)ontwerp
book 1991    
Author: Peeters, M.H.H. · Pot, F.D. · Delleman, N.
Keywords: Workplace · Nederland · Produktiemethoden · Invloed van techniek op arbeid · Industriele automatisering · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Kledingindustrie · Confectieindustrie · Naaimachines · Bont
[PDF] [Abstract]

7 Ontwikkeling van ergonomische richtlijnen ten behoeve van logistieke planningsfunkties in de staalindustrie waarin geautomatiseerde planningssystemen worden gebruikt : eindverslag EGKS-project
book 1991    
Keywords: Logistics · Nederland · Ergonomie · Psychische arbeidsbelasting · Hoogovens · Industriele automatisering · Informatie · Planning · Productiemanagement · Productieorganisatie · EEG-landen · IJzer · Staal · Ferro-legeringen · EGKS
[PDF] [Abstract]

8 Milieu-onderzoek en duurzame ontwikkeling ; het milieu-onderzoek van TNO, nu en in de toekomst, in relatie tot de thema's van het NMP. Nationaal milieubeleidsplan
report 1991    
[PDF]

9 Comparison of Microwave Backscatter Measurements and Small-scale Surface Wave Measurements Made from the Dutch Ocean Research Tower "Noordwijk"
article 1991    
Author: Snoeij, P. · Halsema, D. van · Oost, W.A. · Calkoen, C.J. · Vogelzang, J. · Waas, S. · Jaehne, B.
Keywords: Water waves · Backscattering · Scatterometers · Sea surface · Microwaves
[Abstract]

10 Van plan tot daad : een onderzoek ten behoeve van de invoering van Artikel 4 van de Arbowet
book 1991    
Author: Vrooland, V.C. · Swaan, J. · Ziekemeyer, M.A.
Keywords: Workplace · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Arbobeleid bedrijven · Planning
[PDF] [Abstract]

11 Tiloplossingen in de productiesector: inventarisatie van technische hulpmiddelen en andere oplossingen voor vermindering van fysieke belasting tijdens het tillen
book 1991    
Author: Osinga, D.S.C. · Huppes, G. · Neelen, E.
Keywords: Workplace · Tillen · Nederland · Hefwerktuigen · Laden en lossen
[PDF] [Abstract]

12 Ontdooisensoren in de praktijk
report 1991    
Author: Sluis, S.M. van der · Gerwen, R.J.M. van · Koffijberg,H.
Keywords: Energy
[PDF]

13 Vormgeven : verslag van de NRLO-themadag gehouden op 15 mei 1991 te Wageningen
report 1991    
Keywords: Agriculture
[PDF]

14 Informatietechnologie in de land- en tuinbouw : een programmeringsstudie naar de behoeften aan sociaal-economisch onderzoek
report 1991    
Keywords: Agriculture
[PDF]

15 Milk components in food, novel food and non-food; Proceedings of the symposium "Milk components in food, novel food and non-food", February 27, 1991, Wageningen
report 1991    
Keywords: Agriculture
[PDF]

16 Atlas gezondheid en werkbeleving naar beroep, deel 2
book 1991    
Author: Broersen, J.P.J. · Weel, A.N.H. · Dijk, F.J.H.
Keywords: Ergonomics · Working conditions · Workplace · Gezondheid · Beroepen
[PDF]

17 Werkstress risico's in bedrijf en beroep : secundaire analyse van leefsituatie-onderzoeksgegevens van 1977, 1983 en 1986
book 1991    
Author: Houtman, I.L.D. · Bloemhoff, A. · Kompier, M.A.J. · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Arbeidsbelasting · Beroepsgroepen · Beroepen
[PDF] [Abstract]

18 Generation, transport and deposition of marine aerosols : A contribution to the EUROTRAC subproject ASE
bookPart 1991    
Author: Leeuw, G. de · Eijk, A.M.J. van
[PDF] [Abstract]

19 Nadelige effecten van fluorescentieverlichting op gezondheid en welbevinden? : een literatuurstudie
book 1991    
Author: Padmos, P.
Keywords: Workplace · Gezondheid · Nederland · Licht · Kunstmatige verlichting
[PDF] [Abstract]

20 Werken met industriële lasers : Een verkennende studie naar veiligheids- en gezondheidsaspecten bij werken met lasers voor materiaalbewerking
book 1991    
Author: Mossink, J.C.M.
Keywords: Workplace · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Lasers · Arbeidshygiene · Beroepshygiene · Industriele sector · Secundaire sector
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 344 found. Next | Sort by date