Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1161 found. Next | Sort by date

1 RTPI prototype: sonar performance indicator for the RNLN MCM forces
article 1996    
Author: Diepstraten, M.J.
[Abstract]

2 Automated extraction, labelling and analysis of the coronary vasculature from arteriograms
bookPart 1996    
Author: Dumay, A.C.M. · Gerbrands, J.J. · Reiber, J.H.C.
Keywords: Quantitative coronary arteriography · Computer-assisted radiology · Image processing techniques · Artificial intelligence techniques
[Abstract]

3 A metric for the Radial Basis Function Network - Application on Real Radar Data
article 1996    
Author: Heiden, R. van der · Groen, F.C.A.
Keywords: Radar
[Abstract]

4 Enhancement of finite Reynolds number effects in the turbulent boundary layer due to inner-outer sublayer interaction
article 1996    
Author: Dekker, H. · Eijk, A.M.J. van
[Abstract]

5 Berekening van ziekteverzuim : standaard voor verzuimregistratie
book 1996    
Author: Smits, E.R. · Gringhuis, G.H. · Meurs, G.J. · Knotter, M. · Holling, M. · Leuvensteijn, M. van · Wouters, P.H.M. · GrĂ¼ndemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Statistiek · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Registratie
[PDF] [Abstract]

6 Cognitive tools : two exercises in non-directive support for exploratory learning
dissertation 1996    
Author: Hulst, A.H. van der
Keywords: Training · Cognition · Learning
[PDF]

7 Lessons learned from the ITEC DIS demonstrations
article 1996    
Author: Gouweleeuw, R.G.W. · Hoogesteijn, O.
[Abstract]

8 Afleiding van het systeemrendement voor koeling bij klimaatinstallaties t.b.v. NEN 2916 - systemen met koeltransport via koudemiddel -
report 1996    
Author: Sluis, S.M. van der
Keywords: Energy
[PDF]

9 Androgenesis in Hordeum vulgare L. : physiological and molecular aspects
dissertation 1996    
Author: Hoekstra, S.
Keywords: Nutrition · Biology · Genetics · Microbiology
[PDF]

10 FLAK 2010 : flexibele agrarische ketens in de 21ste eeuw : ontwikkeling van organisatie en technologie, consumenten, ketens en kennis : vier perspectieven
report 1996    
Author: Diederen, P. · Vlieger, K. de · Beers, G. · et al.
Keywords: Agriculture
[PDF]

11 Klimaatbeheersing bij het bewerken en bewaren van produkten : verslag van de themadag gehouden op 17 maart 1995 te Delft, georganiseerd door de Taakgroep Technologie van de toenmalige Sector-Kamer Verwerking en Marktvoorziening van de NRLO
report 1996    
Author: Visser, A.H.
Keywords: Agriculture
[PDF]

12 Global assessment of Dimethyl-ether as an automotive fuel (second edition)
report 1996    
Author: Verbeek, R.P. · Doorn, A. van · Walwijk, M. van
Keywords: Traffic · dimethyl-ether · automotive fuels
[PDF] [Abstract]

13 Ketenlogistiek : verslag van de themadag gehouden op 9 november 1995 te Wageningen, georganiseerd door de Taakgroep Agrologistiek van de toenmalige Sector-Kamer Verwerking en marktvoorziening van de NRLO
report 1996    
Keywords: Agriculture
[PDF]

14 Landbouwwetenschap aan de universiteit van 2010. Vernieuwing van de kennis-innovatie-pyramide en de positie van de LUW
report 1996    
Author: Koningsveld, H. · Rabbinge, R.
Keywords: Agriculture
[PDF]

15 DNA damage and mutations in lacZ mice induced by alkylating agents
dissertation 1996    
Author: Mientjes, E.J.
Keywords: Nutrition · Biology · Genetics · Medicine · Geneeskunde · Pharmacology · Toxicology
[PDF]

16 De bekosting van universitair onderwijs en onderzoek : ontwikkelingen en trends : deelstudie voor de verkenning "Landbouwwetenschappen in 2010 : de positie van de LUW"
report 1996    
Author: Koelman, J.B.J.
Keywords: Agriculture
[PDF]

17 Regulation of the genes involved in D-xylose catabolism of Lactobacillus pentosus
dissertation 1996    
Author: Lokman, B.C.
Keywords: Nutrition · Biology · Genetics · Microbiology
[PDF]

18 Biotransformation and kinetics of 1,2- and 1,4-dichlorobenzene : a PB-PK approach in extrapolation from animal to man : Biotransformatie en kinetiek van 1,2- en 1,4-dichloorbenzeen : een PB-PK benadering in extrapolatie van dier naar mens
dissertation 1996    
Author: Hissink, A.M.
Keywords: Nutrition · Biology · Medicine · Geneeskunde · Pharmacology · Toxicology
[PDF]

19 Mechanical properties of short doughts and their corresponding biscuits
dissertation 1996    
Author: Baltsavias, A.
Keywords: Nutrition
[PDF]

20 Quantitative structure activity relationships for the biotransormation and toxicity of halogenated benzene-derivatives : implications for enzyme catalysis and reaction mechanisms
dissertation 1996    
Author: Cnubben, N.H.P.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie · Food and Nutrition · Healthy Living
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1161 found. Next | Sort by date