Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1350 found. Next | Sort by date

1 Wonen en werken: uit en thuis met ICT. Een verkenning naar de invloed van ICT op (de relatie tussen) wonen en werken
report 1999    
Author: Drogendijk, A.P. · Korver, W. · Martens, M.J. · Puylaert, H.J.M. · Rutten, P.
Keywords: Nederland · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Telematica · Ruimtelijke ordening · Planologie · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Automatisering
[PDF] [Abstract]

2 Naar een inherent veiliger, gezondere en schonere productie : of de sleuven tussen sociale verantwoordelijkheid en ecologische duurzaamheid
lecture 1999    
Author: Zwetsloot, G.
Keywords: Manufacturing
[PDF]

3 Defensie : vrouwen en ergonomie : analyse en aanpak fysieke belasting
report 1999    
Author: Miedema, M.C. · Delleman, N.J. · Grinten, M.P. van der · Heus, R. · Punte, P.A.J. · Rhijn, J.W. van · Urlings, I.J.M. · Wortel, E.
Keywords: Workplace

4 Preventing absenteeism at the workplace in Europe
book 1999    
Author: Vuuren, C.V. van · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ziekteverzuimbeleid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Preventie · Case studies
[Abstract]

5 Normering van stoffen met chronische effecten
article 1999    
Author: Marquart, J. · Scheffers, T.M.L. · Bos, P.M.J. · Berge, W.F. ten · Hemmen, J.J. van
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Toxicology · Gevaarlijke stoffen · Arbeidshygiene · Beroepshygiene · Kanker · Carcinogenese · Invloed van gecombineerde blootstelling
[PDF] [Abstract]

6 Arbeidsgerelateerde beleidsvoornemens en gezondheidseffectscreening
report 1999    
Author: Putten, D.J. van
Keywords: Workplace

7 Bladlood en het milieu
report 1999    
Author: Roorda, A.A.H. · Ven, B.L. van der
Keywords: Environment
[PDF]

8 Het effect van Oefentherapie Cesar op houding en klachten van patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten : een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met 1-jarige follow-up
report 1999    
Author: Hildebrandt, V.H. · Proper, K.I. · Berg, R. van den · Douwes, M. · Heuvel, S.G. van den

9 Monitoring ziekteverzuimgegevens
book 1999    
Author: Vuuren, C.V. van
Keywords: Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbobeleid bedrijven · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Werkgeversorganisaties · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Nederland
[Abstract]

10 Arbodiensten en arbeidsdeskundige kennis
report 1999    
Author: Felser, C. · Piek, W.S.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbodiensten · Arbeidskunde arbeidsanalyse · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Bedrijfsgezondheidszorg · Nederland
[PDF] [Abstract]

11 Updating road databases using change detection techniques
report 1999    
Author: Platschorre, Y. · Dekker, R.J.
[PDF] [Abstract]

12 Activerend reïntegratiebeleid en arbodiensten : medisch probleem of (intern) arbeidmarktprobleem? : aanbevelingen voor arbodiensten
report 1999    
Author: Coffeng, P.P.C. · Marcelissen, F.H.G. · Berg, S.A. van den
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbodiensten · Veiligheidspersoneel · Veiligheidsdeskundigen · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

13 Het arbodienstenpanel : rapportage tweede peiling
report 1999    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van · Proper, K.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Wet REA · Arbeid door gehandicapten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

14 Omgaan met artrose van de knie en/of heup : de evaluatie van een leefstijlprogramma
report 1999    
Author: Tak, E.C.P.M. · Hopman-Rock, M. · Westhoff, M.H. · Eck-van Hell, L. van
Keywords: Health · Artrose · Knie · Heup · Leefstijl
[PDF]

15 Samenwerking Integraal Zorgloket en Meldpunt Ouderen in Nieuw Lekkerland
report 1999    
Author: Ooijendijk, W.T.M.
[Abstract]

16 A Component Architecture for Federate Development
article 1999    
Author: Brasse, M. · Huiskamp, W. · Stroosma, O.
Keywords: Simulator architecture · Simulator components
[PDF] [Abstract]

17 Trendrapport bewegen en gezondheid 1998/1999
book 1999    
Author: Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Case studies · GVO · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheid · Lichamelijke factoren · Arbeid · Sport · Bedrijfsfitness · Hart-en vaatziekten
[Abstract]

18 Kenniscyclus in de sectoren welzijn en jeugdhulpverlening : hebben instellingen voldoende toegang tot kennis over de kwaliteit van de arbeid?
book 1999    
Author: Meeuwsen, J.
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Jeugdzorg · Jongerenwerk · Welzijn · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Convenanten · Welzijnszorg
[Abstract]

19 Work related neck and upper limb symptoms (RSI) : high risk occupations and risk factors in the Dutch working population
report 1999    
Author: Blatter, B.M. · Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Statistieken · Nederland · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Repeterende arbeid · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Preventie
[PDF] [Abstract]

20 Progress report TNO Centre for Radiological Protection and Dosimetry 1996-1998
report 1999    
Author: Bentvelzen, P.A.J. · Kal, H.B. · Bentvelzen, P.A.J.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Hygiene
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1350 found. Next | Sort by date