Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1173 found. Next | Sort by date

1 Comparisons of LASE, aircraft, and satellite measurements of aerosol optical properties and water vapor during TARFOX
article 2000    
Author: Ferrare, R. · Ismail, S. · Browell, E. · Brackett, V. · Kooi, S. · Clayton, M. · Hobbs, P.V. · Hartley, S. · Veefkind, J.P. · Russell, P. · Livingston, J. · Tanré, D. · Hignett, P.
Keywords: Aerosol property · Optical property · Water vapor
[PDF] [Abstract]

2 Arborisico's in de branche handel in onroerend goed en verhuur
report 2000    
Keywords: Workplace · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Agressie · Afwijkend gedrag · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Makelaars · Vertegenwoordigers · Huisvesting · Volkshuisvesting · Woningbouw · Convenanten · Arbeidshygiene · Beroepshygiene · Verhuur · Onroerend goed
[PDF] [Abstract]

3 Arbokennisinfrastructuur in de afvalinzamelingsbranche
report 2000    
Author: Nossent, S.M. · Meeuwsen, M.J.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Case studies · Stadsreiniging · Huisvuilbeladers · Compostverwerking · Recycling · Afvalmanagement · Biologie · Milieudienstverlening
[PDF] [Abstract]

4 Arbeidsradar bouwkundig ingenieurs bij architectenbureaus
report 2000    
Author: Dhondt, S. · Haan, F. de · Verbruggen, V. · Kraan, K.O. · Wiezer, N.
Keywords: Bouwkunde · Aanbod op de arbeidsmarkt · Technische beroepen · Architectenbureaus · Adviesbureaus
[PDF] [Abstract]

5 Coördinatie tussen activering en zekerheid
report 2000    
Author: Haan, H.F. de · Verboon, F.C.
Keywords: Nederland · Case studies · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Verzorgingsstaat · Welvaartsstaat · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Armoede
[Abstract]

6 Arborisico's in de branche metaalproducten
report 2000    
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Fysieke arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Machinebouw · Convenanten · Oudere arbeidskrachten · Oplosmiddelen · Geluid · Machines · Apparaten
[PDF] [Abstract]

7 Indicatie sociale werkvoorziening : gereedschap voor oordeelsvorming : praktijkvoorbeelden en werkboek
book 2000    
Author: Wevers, C.W.J. · Hazelzet, A.M. · Cremer, R. · Koene, C.J. · Lindhout, L.
Keywords: Nederland · Werkvoorziening · Scholing · Arbeidsplaatsen
[PDF] [PDF] [Abstract]

8 Arborisico's in de branche vervaardiging van transportmiddelen
report 2000    
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Fysieke arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Transportmiddelen · Convenanten · Bedrijfstakken · Gevaarlijke stoffen · Geluid · Automobielen · Aanhangwagens · Opleggers · Transportmiddelen
[PDF] [Abstract]

9 Production of sea spray aerosol in the surf zone
article 2000    
Author: Leeuw, G. de · Neele, F.P. · Hill, M.K. · Smith, M.H. · Vignati, E.
[Abstract]

10 Role of metallothionein in cisplatin sensitivity of germ-cell tumours
article 2000    
Author: Meijer, C. · Timmer, A. · Vries, E.G.E.de · Groten, J.P. · Knol, A. · Zwart, N. · Dam, W.A. · Sleijfer, D.Th. · Mulder, N.H.
Keywords: Nutrition · Cisplatin · Glutathione peroxidase · Metallothionein · Protein p53 · Article · Cellular distribution · Colon carcinoma · Disease association · Drug sensitivity · Germ cell tumor · Human · Human cell · Immunohistochemistry · Priority journal · Protein expression · Testis tumor · Antineoplastic Agents · Cisplatin · Colonic Neoplasms · Drug Screening Assays, Antitumor · Germinoma · Humans · Immunohistochemistry · Male · Metallothionein · Testicular Neoplasms · Tumor Cells, Cultured · Tumor Suppressor Protein p53 · Food and Nutrition · Healthy Living
[Abstract]

11 Werkplan Arbo Platform
report 2000    
Author: Kwantes, J.H. · Brouwers, A.A.F.
Keywords: Werkdruk · Fysieke arbeidsbelasting · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Preventie · Invloed van gecombineerde blootstelling · Seksuele intimidatie · Gevaarlijke stoffen
[Abstract]

12 Arborisico's in de branche uitgeverijen
report 2000    
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Convenanten · Bedrijfstakken · Organisatie van de arbeid · Arbeidsbelasting · Boekhandels · Uitgeverijen · Arbeid door thuiswerkers · Huisarbeid
[PDF] [Abstract]

13 Arborisico's in de branche voedings- en genotmiddelenindustrie
report 2000    
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Fysieke arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Convenanten · Bedrijfstakken · Organisatie van de arbeid · Levensmiddelenindustrie · Voedingsmiddelenindustrie · Meel · Voedingsmiddelen · Dranken
[PDF] [Abstract]

14 Arborisico's in de branche luchtvaart
report 2000    
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Nederland · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Luchtverkeer · Convenanten · Bedrijfstakken · Arbeidsbelasting · Organisatie van de arbeid · Fysische verschijnselen · Vervoer door de lucht
[PDF] [Abstract]

15 Validating a framework for participatory ergonomics
report 2000    
Author: Haines, H. · Vink, P. · Koningsveld, E.A.P. · Wilson, J.R.
Keywords: Ergonomics · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Medezeggenschap · Projectorganisatie
[PDF] [Abstract]

16 Longitudinaal onderzoek naar rug-, nek-, en schouderklachten : deelrapport 4 : Werkkenmerken en psychische klachten
report 2000    
Author: Bongers, P. · Proper, K. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Rugklachten · Hernia · Metingen · Meetmethoden · Arbeidsbelasting · Vrije tijd · TNO
[Abstract]

17 Arborisico's in de branche lederwarenindustrie
report 2000    
Keywords: Workplace · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Convenanten · Bedrijfstakken · Organisatie van de arbeid · Arbeidsbelasting · Lederwarenindustrie · Leer · Schoenen
[PDF] [Abstract]

18 Standaard Opzet Monitoring Warmtepompen in de Utiliteit
report 2000    
Author: Bootsveld, N.R. · Geelen, C.P.J.M.
Keywords: Energy · Monitoring · Warmtepompen · Utiliteitsbouw
[PDF]

19 De uitvoering van de Wet REA door de uitvoeringsinstellingen
book 2000    
Author: Vinke, H. · Besseling, J.J.M. · Gent, M.J. van
Keywords: Nederland · Enquetes
[Abstract]

20 Arborisico's in de branche overige zakelijke dienstverlening
report 2000    
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Tertiaire sector · Dienstensector · Convenanten · Bedrijfstakken · Organisatie van de arbeid · Zakelijke dienstverlening · Reiniging · Gebouwen · Transportmiddelen · Uitzendbureaus · Architectenbureaus · Adviesbureaus
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1173 found. Next | Sort by date