Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1226 found. Next | Sort by date

1 Automatic video analysis and compilation system AVACS
article 2002    
Author: Kemp, R.A.W.
Keywords: Physics · Anti-terrorism · Autonomous Image Analysis · Real-Time Image processing · Time Lapse Video Analysis · Algorithms · Compact disks · Graphical user interfaces · Magnetic tape · Special effects · Automatic video analysis and compilation systems (AVACS) · Image analysis · Safety and Security · Defence, Safety and Security
[PDF] [Abstract]

2 Calnexin overexpression increases manganese peroxidase production in Aspergillus niger
article 2002    
Author: Conesa, A. · Jeenes, D. · Archer, D.B. · Hondel, C.A.M.J.J. van den · Punt, P.J.
Keywords: Biology · Biotechnology · Biosynthesis · Fungi · Genes · Manganese · Proteins · Binding protein · Microbiology · Calnexin · Fungal protein · Manganese peroxidase · Peroxidase · Aspergillus niger · Basidiomycetes · Bipa gene · Clxa gene · Controlled study · gene overexpression · Phanerochaete · Protein analysis · Protein expression · Aspergillus niger · Calcium-Binding Proteins · Calnexin · Culture Media · Fungal Proteins · Heme · HSP70 Heat-Shock Proteins · Peroxidases · Phanerochaete · Transformation, Genetic · Aspergillus · Aspergillus niger · Basidiomycota · Chrysosporium · Phanerochaete · Phanerochaete chrysosporium
[PDF] [Abstract]

3 Gezond en duurzaam inzetbaar! : employability-beleid in Nederland
report 2002    
Author: Gründemann, R.W.M. · Vries, S. de
Keywords: Workplace · Employability · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Taakverruiming · Werkstructurering · On-the-job-leren · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

4 ICT en arbeidsproductiviteit : naar een meetmethode voor overheidsorganisaties
report 2002    
Author: Dhondt, S. · Kwakkelstein, T. · Bovenkamp, M. van de · Clarenbeek, J. · Cox-Woudstra, E.
Keywords: Arbeidsproductiviteit · Nederland · Case studies · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Automatisering · Kosten-batenanalyse · Overheidsorganisatie · Metingen · Meetmethoden · TNO · Openbaar bestuur · Overheidsdiensten · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

5 Arborisico's in de branche hout- en meubelindustrie
report 2002    
Author: Bovenkamp, M. van de · Jongkind, R.
Keywords: Workplace · Houtindustrie · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Convenanten · Bedrijfstakken · Organisatie van de arbeid · Arbeidsbelasting · Houtbewerking) · Primaire houtbewerking
[PDF] [Abstract]

6 Arborisico's in de branche verzekeringswezen en pensioenfondsen
report 2002    
Author: Jongkind, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Pensioenfondsen · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Convenanten · Organisatie van de arbeid · Verzekeringswezen · Pensioenfondsen · Financien
[PDF] [Abstract]

7 Monitoring of occupational safety and health in the European Union : report to the European Agency
report 2002    
Author: Smulders, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Enquetes · Arbeidsinspectie · Gezondheidstoezicht · Methodologie · Registratie · Metingen · Meetmethoden · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

8 Op weg naar betere samenwerking tussen medisch specialisten en bedrijfsartsen bij begeleiding van (zieke) werknemers: nadere voorstellen
report 2002    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

9 Ontgrenzing en beleidsvorming : de implicaties van ICT voor het werk van ambtenaren
report 2002    
Author: Frissen, V. · Froger, M. · Hoving, H.H. · Ponsioen, A. · Staden, M. van · Clarenbeek, J. · Dhondt, S. · Kraan, K. · Kwakkelstein, T. · Sloten, G. van · Wiezer, N. van
Keywords: Informatics · Nederland · Enquetes · Case studies · Ambtenaren · Overheidspersoneel · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Organisatie van de arbeid · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Openbaar bestuur · Overheidsdiensten · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

10 Nulmeting fysieke belasting in de afbouwsector : concept
book 2002    
Author: Koningsveld, E.A.P. · Commissaris, D.A.C.M. · Kuijt-Evers, L.F.M. · Eikhout, S.M. · Groeneveld, L. · Rhijn, G.W. van · Schoenmaker, N.

11 Sectoral profiles of working conditions
book 2002    
Author: Houtman, I.L.D. · Andries, F. · Berg, R. van den · Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Statistieken · Noorwegen · Arbeidsvoorwaarden · Beroepsgroepen · Beroepen · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbeidsbelasting · Organisatie van de arbeid · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

12 Work organisation, technology and working conditions
book 2002    
Author: Dhondt, S. · Kraan, K. · Sloten, G. van
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Statistieken · Internet · Organisatie van de arbeid · Technologie · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Computersystemen · Computernetwerken · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Statistisch onderzoek · Eeg-landen · Enquetes
[PDF] [Abstract]

13 Onderzoekswensen van arboprofessionals : rapportage van een digitale enquête en discussie onder arboprofessionals over prioriteiten voor de Nederlandse arbo-onderzoeksprogrammering
report 2002    
Author: Thie, A.M. · Willemsen, M. · Nossent, S.M. · Lange, J. de
Keywords: Workplace · Internet · Research · Arbodiensten · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie
[PDF] [Abstract]

14 Werk dat past: arboconvenant sociale werkvoorziening : nulmeting en stand der wetenschap fysieke en psychosociale belasting
book 2002    
Author: Brouwers, A. · Schie, J. van · Blatter, B. · Douwes, M.
Keywords: Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Psychische arbeidsbelasting · Arbeid door gehandicapten · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Convenanten
[PDF] [Abstract]

15 The Ergonomic-Sociotechnical tool : description of the in the European PSIM project developed prototype of the E/S Tool
article 2002    
Author: Bovenkamp, J.M. van de · Jongkind, R.
Keywords: Workplace · Ergonomie · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Computerprogrammering · Computerprogrammas · Methodologie · Productie · Productiestructuur
[Abstract]

16 Toolkit 'Verzuimregistratie en –analyse’
book 2002    
Author: Falke, W. · Verbaan, D. · Driessen, J. · Heemskerk, F. · Mast, M. van der · Helvoort, S. van · Heemskerk, F. · Veldhuisen, A. van · Willemsen, M. · Nuyens, M. · Hees, M. van · Wilco, H.
Keywords: Hoger onderwijs
[PDF] [Abstract]

17 Evaluatie van het zelfdiagnose-instrument voor het meten van oorzaken van werkdruk
report 2002    
Author: Oeij, P.R.A. · Lourijsen, E.C.M.P. · Klomps, A.J. · Overbeek, A.H.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Enquetes · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Welzijn · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

18 Ergonomie : succesvolle praktijkvoorbeelden
book 2002    
Author: Rhijn, G. van · Scheijndel, P. van · Dieën, J. van
Keywords: Ergonomics · Landbouw · Innovatie · Nederland · Ergonomie · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Arbeid aan de lopende band · Industriele sector · Secundaire sector · Openbaar vervoer · Reizigersverkeer · Personenvervoer · Transportbedrijven · Vervoersondernemingen
[Abstract]

19 Temporary agency work : national reports : the Netherlands
report 2002    
Author: Ginkel, M.A. van · Lin, M.H.H. van · Zwinkels, W.S.
Keywords: Statistieken · Nederland · Uitzendbureaus
[PDF] [Abstract]

20 New trends in accident prevention due to the changing world of work
book 2002    
Author: Beeck, R. op de · Heuverswyn, K. van · Lemkowitz, S. · Saari, J. · Sundström-Frisk, C. · Zwetsloot, G.
Keywords: Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Enquetes · Maatschappijhervorming · Sociale verandering · Ongevallenpreventie · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Flexibilisering van de arbeid · Arbeidsmobiliteit · Veiligheidsvoorlichting · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1226 found. Next | Sort by date