Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by relevance

1 Het motoriekonderzoek bij kleuters: Overeenstemming tussen de Baecke-Fassaert Motoriektest en de Movement Assessment Battery for Children-2 NL
article 2016    
Author: Dijkmans-Scheepstra, D. · Rietveld, E. · Deurloo, J.A. · Duiser, I.H.F. · Hartman, A. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Motoriek · Kleuters · Baecke-Fassaert · Mmotoriekonderzoek · Movement assessment battery for children · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

2 Primaire preventie van overgewicht en obesitas voor 0-4 jarigen : een pilot studie
report 2008    
Author: Beltman, M. · L'Hoir, M.P. · Boere-Boonekamp, M.M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Overgewicht · Zuigelingen · Kleuters · Obesita · Preventie
[PDF]

3 Implementatie van het Kijk- en Vertelboek materiaal voor peuters en kleuters met diabetes mellitus: gebruikersonderzoek
report 2006    
Author: Hosli, E.J.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Diabetes Mellitus · Peuters · KLeuters
[PDF]

4 Het konijn met diabetes : een voorleesboek over het dagelijkse leven voor peuters en kleuters met diabetes
report 2004    
Author: Faber, H.
Keywords: Health · Diabetes · Kinderen · Peuters · Kleuters · Voorlezen
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by relevance