Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 167 found. Next | Sort by relevance

1 Trendrapport bewegen en gezondheid 2000/2014
report 2015    
Author: Hildebrandt, V.H. · Bernaards, C. · Hofstetter, H.
Keywords: Health · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Sport · Sportbeoefening · Gezondheid · Healthy for Life · Healthy Living · Life · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

2 Trendrapport bewegen en gezondheid 2010/2011
report 2013    
Author: Hildebrandt, V.H. · Bernaards, C.M. · Stubbe, J.H.
Keywords: Health · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Sport · Sportbeoefening · Gezondheid · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Regelmatig sporten kan risico op depressie verminderen in sedentaire werknemers met verhoogd risico op depressie
bookPart 2011    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

4 Hoe meten we of het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs werkt?
bookPart 2011    
Author: Slinger, J.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

5 Fietsen naar het werk levert grote bijdrage aan het behalen van de beweegnorm
bookPart 2011    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

6 Nulmeting vmbo in beweging
bookPart 2011    
Author: Bernaards, C.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

7 De KNHB, 10 hockeyclubs en TNO brengen hockeyblessures in kaart met het Elektronisch Sporters Dossier (2009-2010)
bookPart 2011    
Author: Hespen, A. van
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

8 Zowel stoep als speeltuin belangrijk voor bewegen
bookPart 2011    
Author: Vries, S. de
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

9 Beleidsadvies stimuleren van fietsen naar het werk
bookPart 2011    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

10 Nederlandse jeugd zit meer dan goed voor ze is
bookPart 2011    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

11 Effect voor ondergrond en seizoensperiose op ontstaan van tennisblessures onderzocht door TNO, KNLTB en vier tennisscholen
bookPart 2011    
Author: Hespen, A. van
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

12 Zaalvoetbalblessures in kaart gebracht door TNO, CEF, KNVB en 8 zaalvoetbalclubs (2009-2010)
bookPart 2011    
Author: Hespen, A. van
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

13 Verandering in beweeggedrag kost tijd!
bookPart 2011    
Author: Chorus, A.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

14 Welke leerlingvolgsystemen zijn er op het gebied van beweging, gewicht, schooluitval en talentontwikkeling?
bookPart 2011    
Author: Slinger, J.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

15 Volwassenen: sport, bewegen en werk
bookPart 2010    
Author: Hildebrandt, V.H. · Chorus, A. · Tiessen-Raaphorst, A.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Preventieve geneeskunde · Arbeid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Sport · Recreatie · Vrijetijdsbesteding
[Abstract]

16 Ouderen in beweging: van vitaal belang
bookPart 2010    
Author: Chorus, A. · Campen, C. van · Draak, M. den
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Preventieve geneeskunde · Arbeid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Sport · Recreatie · Vrijetijdsbesteding
[Abstract]

17 TNO : Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
bookPart 2010    
Author: Hopman-Rock, M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Overheidsbeleid · Instellingen · Sport · Literatuuronderzoek

18 Sport : een leven lang rapportage sport 2010
book 2010    
Author: Tiessen-Raaphorst, A. · Verbeek, D. · Haan, J. de · Breedveld, K.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Arbeid door vrijwilligers · Onbetaalde arbeid · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Preventieve geneeskunde · Profylaxe · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Sport · Arbeid · Recreatie · Vrijetijdsbesteding

19 Trendrapport bewegen en gezondheid 2008/2009
report 2010    
Author: Hildebrandt, V.H. · Chorus, A.M.J. · Stubbe, J.H.
Keywords: Workplace · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Sport · Sportbeoefening · Gezondheid · Personen · Leeftijd · Migranten · Verwondingen · Letsels · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Trends · Gezondheid · Ziekte · Gvo · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

20 Effect of two Notebook stands on work posture and productivity
article 2009    
Author: Könemann, R. · Kuijt-Evers, L.F.M. · Lingen, P. van · Sauvage, S. · Hallbeck, S.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbeidsproductiviteit · Ergonomie · Vermoeidheid · Microprocessors · Microelectronica · Microcomputers · Computers
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 167 found. Next | Sort by relevance