Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 111 found. Next | Sort by relevance

1 Improvising in simulated manual tasks as a function of "time stress"
article 1973    
Author: Danev, S.G. · Winter, C.R. de · Wartna, G.F.
Keywords: Workplace · Stress · Working · Tasks

2 Mogelijkheden voor oplossing afvalwaterproblemen in galvanotechniek
article 1973    
Author: Reidt, M.J.

3 Maritime transportation of containerized cargo. Part 3: Fire tests in closed containers
report 1973    
Author: Souer, H.J.
Keywords: Marine transportation · Containers · Shipping containers · Losses · Prevention · Fire tests · Fire safety

4 6th International TNO conference : organizing for technological innovation, Rotterdam, 1 and 2 March, 1973
conferenceProceedings 1973    
Keywords: Innovation · Meetings · Technological intelligence · Military research · Ground vehicles · Ships
[PDF]

5 Reciprocity experiments on the transmission of sound in ships
dissertation 1973    
Author: Wolde, T. ten
Keywords: Noise transmission · Ships
[Abstract]

6 Leren, kennen en herkennen
lecture 1973    
Author: Bemmel, J.H. van
Keywords: Informatics
[PDF]

7 Verkort overzicht ziekteverzuim 1972 : verzuimstatistiek NIPG/TNO
report 1973    
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Statistiek
[PDF]

8 Projekt ziekteverzuim midden- en kleinbedrijf COP-aktieporgramma ; Brochure voor deelnemers aan de proeffase van het onderzoek
report 1973    
Author: Kuiper, H.
Keywords: Workplace
[PDF]

9 Aanpassing aan een arbeidsloos bestaan; verslag van een vooronderzoek
report 1973    
Author: Merens-Riedstra, H.S
Keywords: Workplace · Arbeid · Werkloosheid
[PDF]

10 Ketene formation from aliphatic ketones in a silent electrical discharge
article 1973    
Author: Drumpt, J.D. van · Mackor, A.
Keywords: Biology
[Abstract]

11 Milieu '73 : overdrukken uit TNO project 1e jaargang nr 2 april 1973
report 1973    
Keywords: Environment · Historisch materiaal TNO
[PDF]

12 Over pluimvee en eieren
book 1973    
Author: Nicolas, E.
Keywords: Nutrition
[PDF] [PDF]

13 Voordrachten van de vakantie-leergang voor warmtetechniek gehouden op 28 en 29 augustus 1973
conferenceProceedings 1973    
Author: Claus, J. · Snellink, G. · Winkoop, G. van · Kiel, M. · Hesseling, W.F.M. · Ouden, H.P.L. den · Franke, G.G.
Keywords: Energy
[PDF]

14 Hoe kan een wasserij besparen op olie of gas?
report 1973    
Keywords: Energy
[PDF] [Abstract]

15 Sporenelementen in verband met landbouw-kundige produktie, gezondheid en milieu; verslag van een bezoek aan een tweetal congressen in de Verenigde Staten, juni 1973
report 1973    
Author: Hartmans, J.
Keywords: Agriculture · Biologie · Biochemistry · Medicine · Geneeskunde · Hygiene
[PDF]

16 Protection against toxic compounds : chemical and technological aspects
book 1973    
Keywords: Biology · Medicine · Geneeskunde · Pharmacology · Toxicology · Protection · Cholinesterase inhibitors · Military chemical agents · G agents · Stereochemistry · Activation · Reaction kinetics · Dextrins · Carbohydrates · Chemical agent detection · Monitors · Hydrogen fluoride · Fluorides · Identification systems · Sampling · Light scattering · Aerosols · Particle size distribution · Phthalates · Activated carbon · Adsorption · Leakage · Penetration · Benzene · Water treatment · Potable water · Hydrolysis · Aluminum oxide · Phthalocyanines
[PDF]

17 De grenzen voor de thermische belasting van de mens aangeven door de temperatuurindex uit de nieuwe klimaatparagraaf van het veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen 1938, thermofysiologisch geinterpreteerd. enekele waarnemingen d.m.v. huidplethysmografie bij aandachtsconcentratie
report 1973    
Author: Keijzer, A. · Kluver, B.D.R. · Woerlee, M.
Keywords: Workplace · Thermal physiology
[PDF] [Abstract]

18 Medische demografie van bejaarden : bevolking, sterfte, ziekte en invaliditeit
dissertation 1973    
Author: Fennis, H.W.J.M
Keywords: Health
[PDF] [PDF]

19 Institute for Mechanical Constructions TNO (brochure)
report 1973    
Author: Hart, H.H. 't
[PDF]

20 Epidemiological aspects of mental retardation in relation to the genetic mucopolysaccharidoses in the Netherlands
article 1973    
Author: Giesberts, M.A.H. · Kroes, A.A. · Gemund, J.J. van
Keywords: Health
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 111 found. Next | Sort by relevance