· · · Repository hosted by TU Delft LibraryHome · Login ·
 
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 310 found. Next | Sort by date

1 Recidive na huiselijk geweld
report 2013    
Author: Alberda, D. · Wartna, B.S.J.
Keywords: Allochtone delinquenten · Daderkenmerk · Delinquenten · Gezinsomstandigheden · Huiselijk geweld · Jeugdige delinquenten · Leeftijd · Recidive · Stelselmatige delinquenten · Strafvervolging · Vrouwelijke delinquenten
[Abstract]

2 Monitor veelplegers 2011
report 2011    
Author: N. Tollenaar · A.M. van der Laan
Keywords: Allochtone delinquenten · Drugverslaafde delinquenten · Leeftijd en criminaliteit · Psychisch gestoorde delinquenten · Recidive · Stelselmatige delinquenten · Vrouwelijke delinquenten
[PDF] [Abstract]

3 Monitor veelplegers 2010
report 2010    
Author: Tollenaar, N. · Laan, A. van der
Keywords: Allochtone delinquenten · Isd-maatregel · Leeftijd · Recidive · Stelselmatige delinquenten · Vrouwelijke delinquenten
[Abstract]

4 Vroegcriminele carrières
report 1998    
Keywords: Criminele carriere · Jeugdige delinquenten · Stelselmatige delinquenten
[PDF] [PDF] [PDF]

5 Monitor veelplegers 2003-2006
report 2009    
Author: Tollenaar, N. · Dijk, J. van · Alblas, J.W.
Keywords: Jeugdige delinquenten · Recidive · Registratiesysteem · Stelselmatige delinquenten
[PDF] [Abstract]

6 Monitor veelplegers 2008
report 2008    
Author: Tollenaar, N. · Huijbregts, G.L.A.M. · Meijer, R.F. · Dijk, J. van
Keywords: Jeugdige delinquenten · Recidive · Registratiesysteem · Stelselmatige delinquenten
[PDF] [Abstract]

7 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit
report 2001    
Author: Kruissink, M. · Essers, A.A.M.
Keywords: Criminaliteitsontwikkeling · Jeugdcriminaliteit · Jeugdige delinquenten
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

8 Een bestemmingsevaluatie van gevangenis III te 's-Gravenhage
report 1987    
Author: Grapendaal, M. · Overwater, J.
Keywords: Drugverslaafde delinquenten · Penitentiair drugbeleid
[Abstract]

9 Resocialisatie, het spoor bijster?
report 1983    
Keywords: Behandeling · Delinquenten · Resocialisatie

10 In beeld gebracht
report 1996    
Author: Duipmans, D.
Keywords: Jeugdige delinquenten · Leerproject · Recidive
[Abstract]

11 Het gebruik van het Cliëntvolgsysteem-Jeugdcriminaliteit
report 2002    
Author: Amersfoort, P. van · Nauta, O. · Heerwaarden, Y. van · Dijk, B. van
Keywords: Jeugdige delinquenten · Registratiesysteem
[PDF] [PDF] [Abstract]

12 Zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit in de periode 1990-2001
report 2004    
Author: Kruissink, M. · Essers, A.A.M.
Keywords: Jeugdcriminaliteit · Jeugdige delinquenten · Zelfrapportage
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Organisatiecriminaliteit
report 2002    
Author: Berg, E.A.I.M. van den · Aidala, R. · Beenakkers, E.M.Th.
Keywords: Bedrijfscriminaliteit · Daderkenmerk · Delinquenten
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

14 Jaarrapport Integratie 2008
report 2008    
Keywords: Allochtone delinquenten · Allochtonencriminaliteit · Integratie
[Abstract]

15 Over criminaliteit en kattekwaad bij 7- t/m 11-jarigen
report 1996    
Author: Grapendaal, M. · Veer, P. van der · Essers, A.
Keywords: Jeugdige delinquenten · Kinderen · Zelfrapportage
[Abstract]

16 Monitor veelplegers 2012
report 2012    
Author: Tollenaar, N. · Laan, A.M. van der
Keywords: Allochtone delinquenten · Daderkenmerk · Drugverslaafde delinquenten · Gemeente · Leeftijd en criminaliteit · Opleiding · Psychisch gestoorde delinquenten · Recidive · Stelselmatige delinquenten · Vrouwelijke delinquenten
[PDF] [Abstract]

17 Monitor veelplegers 2013
report 2013    
Author: Tollenaar, N. · Laan, A.M. van der
Keywords: Allochtone delinquenten · Daderkenmerk · Drugverslaafde delinquenten · Financiele positie · Gemeente · Gezondheid · Huisvesting · Jeugdige delinquenten · Leeftijd en criminaliteit · Opleiding · Psychisch gestoorde delinquenten · Recidive · Stelselmatige delinquenten · Vrouwelijke delinquenten · Werkloosheid
[PDF] [Abstract]

18 Een netwerk als vangnet?
report 1997    
Author: Kleiman, W.M. · Kuyvenhoven, N.
Keywords: Effectiviteit en efficiency · Jeugdige delinquenten · Preventieproject · Stelselmatige delinquenten
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

19 Georganiseerde criminaliteit in Nederland
report 1998    
Author: Kleemans, E.R. · Berg, E.A.I.M. van den · Bunt, H.G. van de · Brouwers, M. · Kouwenberg, R.F. · Paulides, G.
Keywords: Allochtone delinquenten · Criminele groepering · Daderkenmerk · Delinquenten · Georganiseerde criminaliteit
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

20 Risk assessment and treatability
report 1998    
Author: Netburg, C.J. van
Keywords: Gevaarlijke delinquenten · Gewelddelict · Psychisch gestoorde delinquenten · Recidive · Risicotaxatie · Tbs-gestelden
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 310 found. Next | Sort by date