· · · Repository hosted by TU Delft LibraryHome · Login ·
 
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 34 found. Next | Sort by date

1 Meewerken aan strafvordering door banken en internet service providers
report 2000    
Author: Mac Gillavry
Keywords: Bankwezen · Internet-provider
[Abstract]

2 Criminaliteit in cyberspace
report 1999    
Author: Stol, W. Ph. · Treeck, R.J. van · Ven, A.E.B.M. van der
Keywords: Computerfraude · Hacking · Internet · Kinderpornografie
[Abstract]

3 Legal issues arising on the electronic highway
report 1997    
Author: Cave, Jonathan · Frinking, Erik · Dorp, Lisa van · Lotstra, Agnes · Wagner, Caroline
Keywords: Internet · Rechtsvergelijking · Technologische ontwikkeling · Telecommunicatie · West-Europa
[Abstract]

4 Netiquette of Wetiquette
report 1997    
Author: Hof, Simone van der · Koops, Bert-Jaap · Kralingen, Robert van · Prins, Corien · Schreuders, Eric
Keywords: Afluisteren · Computercriminaliteit · Internet · Persoonlijke levenssfeer · West-Europa
[Abstract]

5 Wetgeving gewogen
report 1999    
Author: Savornin Lohman, J. de · Beijers, W.M.E.H. · Goderie, M.J.H. · Nieborg, S.M.A. · Rijkschroeff, R.A.L. · Lankhorst, F. · Meij, C.F.M. van der · Rossum, P. van · Smit, L.H.R.
Keywords: Evaluatie · Internet · Kinderpornografie · Strafbaarheid · Wet- en regelgeving
[Abstract]

6 Overheden over internationalisering en ICT-recht
report 2000    
Author: Koops, Bert-Jaap · Prins, Corien · Schellekens, Maurice · Gijrath, Serge · Schreuders, Eric · Oudejans, Tomas
Keywords: Computercriminaliteit · Informaticarecht · Internet · Rechtsvergelijking · Technologische ontwikkeling
[Abstract]

7 Sharia in Nederland
report 2010    
Author: Bakker, L.G.H. · Gehring, A.J. · Mourik, K. van · Claessen, M.M. · Harmsen, C. · Harmsen, E.
Keywords: Advisering · Geschillenbeslechting · Imams · Internet · Islam · Rechtspraak · Televisie
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

8 Mexicaanse griep in Nederland
report 2011    
Author: Vasterman, P.L.M. · Ruigrok, N. · Scholten, O.
Keywords: Epidemie · Internet · Media · Publieke opinie · Volksgezondheid · Ziekte
[PDF] [PDF] [Abstract]

9 Filteren van kinderporno op internet
report 2008    
Author: Stol, W. Ph. · Kaspersen, H.W.K. · Kerstens, J. · Leukfeldt, E.R. · Lodder, A.R.
Keywords: Beveiliging · Effectiviteit en efficiency · Engeland · Internet · Internet-provider · Kinderpornografie · Noorwegen · Technopreventie · Verenigde Staten · Zweden
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

10 Op weg naar evenwicht
report 2010    
Author: Eijk, N.A.M. van · Engers, T.M. van · Wiersma, C. · Jasserand, C.A. · Abel, W.
Keywords: Duitsland · Frankrijk · Gestolen goederen · Groot-brittannie · Illegaal kopieren · Internet · Internet-provider · Kinderpornografie · Persoonsgegevens · Vergelijkend onderzoek
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

11 De herkomst van vertrouwen in de rechtsstaat 1993 – 2012
report 2012    
Author: Kleinnijenhuis, J. · Atteveldt, W. van · Welbers, K.
Keywords: Burgers · Informatievoorziening · Internet · Media · Publieke opinie · Rechtsstaat · Technologische ontwikkeling
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

12 Haalbaarheid van een anoniem misdaadmeldpunt via het Internet
report 2014    
Author: Hoepman, J.-H. · Koops, B.-J. · Lueks, W.
Keywords: Aangifte · Anonieme aangifte · Anonieme melding · Internet · Meldpunt · Persoonlijke levenssfeer
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

13 High-tech crime en voorlichting
report 2009    
Author: Leeuw, H.B.M.
Keywords: Computercriminaliteit · Cyberspace · Effectiviteit en efficiency · Informatie- en communicatietechnologie · Internet · Voorlichtingscampagne
[PDF] [PDF] [Abstract]

14 Onderzoek beeldvorming crisiscommunicatiemiddelen
report 2010    
Author: Holzmann, M. · Franx, K. · Bouwmeester, J. · Gutteling, J.
Keywords: Burgemeesters · Burgers · Calamiteit · Communicatie · Crisis · Internet · Radio · Rampomstandigheden · Website
[PDF] [PDF] [Abstract]

15 Identiteitsfraude
report 2006    
Keywords: Biometrie · Computerfraude · Groot-brittannie · Identificatiemethode · Internet · Persoonlijke levenssfeer · Slachtoffers · Sociale zekerheidsfraude · Valsheid in geschrifte · Verenigde Staten
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

16 Cybercrime
report 2004    
Keywords: Auteursrecht · Computercriminaliteit · Hacking · Illegaal kopieren · Internet · Persoonlijke levenssfeer · Spamming · Technologische ontwikkeling
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

17 Veiligheid in cyberspace
report 2012    
Keywords: Computercriminaliteit · Computerfraude · Daderkenmerk · Delinquenten · Geheimschennis · Illegaal kopieren · Internet · Opsporingsonderzoek · Slachtoffers · Wet- en regelgeving
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

18 Mensenrechten in Nederland
report 2012    
Keywords: Internationaal recht · Internet · Jeugdzorg · Kinderrechten · Mensenrechten · Penitentiair recht · Persoonlijke levenssfeer · Rassendiscriminatie · Vreemdelingenbeleid · Vreemdelingenbewaring
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

19 Tappen en infiltreren
report 2012    
Keywords: Afluisteren · Cryptografie · Deal met delinquent · Infiltratie · Informanten · Internet · Kroongetuigen · Opsporingsmethode · Persoonlijke levenssfeer · Telecommunicatie
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

20 Stimulerende zaken opgespoord
report 2005    
Author: Snippe, J. · Ogier, C. · Naayer, H. · Bieleman, B.
Keywords: Daderkenmerk · Doping · Drughandel · Evaluatieonderzoek · Inspectiedienst gezondheidszorg · Internet · Sport · Wet- en regelgeving
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 34 found. Next | Sort by date