· · · Repository hosted by TU Delft LibraryHome · Login ·
 
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 2256 found. Next | Sort by date

1 Delictkenmerken PIJ-populatie 2006-2010
report 2012    
Author: Weijters, G. · Blom, M.
Keywords: Behandeling · Criminele carriere · Ernst van criminaliteit · Jeugddetentie · Jeugdige delinquenten · Ondertoezichtstelling · Plaatsing in jeugdinrichting · Sociale omstandigheden · Sociale relatie · Voorlopige hechtenis
[PDF] [Abstract]

2 From resilience to revolt
report 2012    
Author: Aarts, P. · Dijke, P. van · Kolman, I. · Statema, J. · Dahhan, G.
Keywords: Afrika · Democratisering · Midden-Oosten · Openlijke geweldpleging · Politiek · Protestactie · Terrorismebestrijding · Veiligheid
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

3 Misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden
report 1979    
Author: Kaaden, J.J. van der
Keywords: Belastingfraude · Bestrijding · Literatuuronderzoek · Opsporing · Sociale zekerheidsfraude · Strafvervolging · Subsidiefraude
[PDF] [Abstract]

4 Legalisering van hennepprodukten
report 1974    
Author: Vegt, C. van de
Keywords: Druggebruik · Drugs en criminaliteit · Gezondheid · Legalisatie van drugs · Literatuuronderzoek · Rijden onder invloed · Softdrugs · Verkeer
[Abstract]

5 Het openbaar ministerie en grote fraudezaken
report 1994    
Author: Nelen, J.M. · Boone, J. · Goudoever-Herbschleb, M.D. van den
Keywords: Beslissing omtrent vervolging · Fraude · Fraudeofficieren · Hoger beroep · Openbaar ministerie · Opsporingsmethode · Opsporingsonderzoek · Snelheid van berechting · Vervolgingsbeleid · Vonnis
[PDF] [Abstract]

6 Toevlucht zoeken in Nederland
report 1995    
Author: Doornhein, L. · Dijkhoff, N.
Keywords: Asielbeleid · Asielzoekers · Migratie · Vluchtelingen · Vreemdelingenbeleid
[PDF] [Abstract]

7 Heenzendingen
report 1994    
Author: Kommer, M.M.
Keywords: Besluitvorming · Heenzending · Officieren van justitie · Voorlopige hechtenis
[PDF] [Abstract]

8 Dwangopname onder de Krankzinnigenwet
report 1996    
Author: Hoekstra, S.M. · Leuw, Ed.
Keywords: Bopz · Dwangopname · Evaluatieonderzoek · Nulmeting · Plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis · Wet- en regelgeving
[PDF] [Abstract]

9 Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen
report 1992    
Author: Leuw, Ed. · Brouwers, M.
Keywords: Alcohol verkeer cursus · Effectiviteit en efficiency · Recidive · Rijden onder invloed
[PDF] [Abstract]

10 Coffeeshops in Nederland 2011
report 2012    
Author: Bieleman, B. · Nijkamp, R. · Bak, T.
Keywords: Bestuurssanctie · Coffeeshop · Drugbeleid · Drugbestrijding · Druggebruik · Gedogen · Gemeentebeleid · Richtlijn OM · Strafvervolging · Toekomst
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

11 De kosten van procedures
report 2012    
Author: Croes, M.T. · Os, R.M.V. van
Keywords: Advocaten · Bemiddeling · Buitengerechtelijke kosten · Deurwaarders · Financiering · Gefinancierde rechtsbijstand · Geschillenbeslechting · Getuige-deskundigen · Griffierecht · Kosten · Kosten-baten analyse · Procedure · Rechtsbijstandverzekering
[PDF] [Abstract]

12 Binnentredende gerechtsdeurwaarders
report 1996    
Author: Beenakkers, E.M.Th. · Guérin, A.Y.
Keywords: Bevoegdheid · Binnentreden · Deurwaarders · Wet- en regelgeving
[PDF] [Abstract]

13 Motieven voor naturalisatie
report 1993    
Author: Bedem, R.F.A. van den
Keywords: Allochtonenbeleid · Marokkanen · Naturalisatie · Rechtspositie · Turken
[PDF] [Abstract]

14 De herkomst van vertrouwen in de rechtsstaat 1993 – 2012
report 2012    
Author: Kleinnijenhuis, J. · Atteveldt, W. van · Welbers, K.
Keywords: Burgers · Informatievoorziening · Internet · Media · Publieke opinie · Rechtsstaat · Technologische ontwikkeling
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

15 De tbs met aanwijzing
report 1993    
Author: Leuw, Ed.
Keywords: Behandeling · Straftenuitvoerlegging · Tbs
[PDF] [Abstract]

16 DNA in de databank: de moeite waard?
report 2013    
Author: Taverne, M.D. · Nijboer, J.F. · Abdoel, M.F. · Farooq, S.
Keywords: Bewijsmiddel · Databestand · Dna-onderzoek · Effectiviteit en efficiency · Evaluatie van wetgeving · Jurisprudentie · Wet- en regelgeving
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

17 Veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen
report 1993    
Author: Nelen, J.M. · Essers, J.J.A
Keywords: Aangiftebereidheid · Angst voor criminaliteit · Bonaire · Curacao · Nederlandse Antillen · Politieoptreden · Slachtoffers · Veel voorkomende criminaliteit
[PDF] [Abstract]

18 Politie en openbaar ministerie tegen rassendiscriminatie
report 1993    
Author: Bol, M.W. · Docter-Schamhardt, B.J.W.
Keywords: Effectiviteit en efficiency · Politiele opsporing · Politieoptreden · Rassendiscriminatie · Richtlijn OM · Vervolgingsbeleid
[PDF] [Abstract]

19 Alternatieven voor de vrijheidsstraf
report 1993    
Author: Junger-Tas, J.
Keywords: Alternatieve straf · Effectiviteit en efficiency · Kosten · Reclasseringstoezicht · Vergelijkend onderzoek
[PDF] [Abstract]

20 Personeel in justitiële jeugdinstellingen en jeugdzorgplusinstellingen
report 2012    
Author: Broek, T.C. van der
Keywords: Agressie · Gesloten jeugdzorg · Geweld · Inrichtingspersoneel · Justitiele jeugdinrichting · Ongewenste intimiteiten · Tevredenheidsonderzoek · Werkdruk
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 2256 found. Next | Sort by date