· · · Repository hosted by TU Delft LibraryHome · Login ·
 
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 110 found. Next | Sort by date

1 Criminaliteit en rechtshandhaving 2009
report 2010    
Author: Heer-de Lang, N.E. de · Kalidien, S.N.
Keywords: Criminaliteitsontwikkeling · Gevangeniscapaciteit · Kosten · Rechtspleging · Slachtoffers · Statistiek · Strafrechtspleging · Straftenuitvoerlegging · Vergelijkend onderzoek · West-Europa
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

2 Evaluatie van justitiële (beleids)interventies
report 2010    
Author: Ooyen-Houben, M.M.J. van · Leeuw, F.L.
Keywords: Beleidsevaluatie · Evaluatieonderzoek · Justitiebeleid · Onderzoeksmethode
[PDF] [Abstract]

3 Wetgeving met beleid
report 2010    
Author: Veerman, G.-J. · Mulder, R.
Keywords: Effectiviteit en efficiency · Evaluatie van wetgeving · Wetgevingsbeleid
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 Zo maken wij wetten...
report 2010    
Author: Janssen, M.F.W.H.A. Janssen · Voermans, W.J.M. · Wijk, R. van
Keywords: Wetgevingskwaliteitsbeleid · Wetgevingstechniek
[PDF] [Abstract]

5 Informele economie, uitbuiting en illegaliteit
report 2010    
Keywords: Ama's · Criminaliteitsopbrengst · Drughandel · Illegale vreemdelingen · Informele economie · Inspectie szw · Jurisprudentie · Mensenhandel · Uitbuiting · Zwarte arbeid
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

6 Huiselijk geweld
report 2010    
Keywords: Delinquenten · Doodslag · Eerwraak · Huiselijk geweld · Huisverbod · Kinderen · Psychisch letsel · Slachtoffers · Strafvervolging · Vrouwelijke delinquenten
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

7 Capaciteitsbehoefte Justitiële Jeugdinrichtingen in verandering
report 2010    
Author: A. Sonnenschein · D.E.G. Moolenaar · P.R. Smit · A.M. van der Laan
[PDF] [Abstract]

8 Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2015
report 2010    
Author: Moolenaar, D.E.G.
Keywords: Beslissing omtrent vervolging · Gefinancierde rechtsbijstand · Gevangeniscapaciteit · Jeugdbescherming · Ophelderingspercentage · Rechtspraak · Reclassering · Straftenuitvoerlegging · Voorspelling · Vreemdelingenbewaring
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

9 Foto issue
report 2010    
Keywords: Bendevorming · Criminologie · Fotografie · Gebouwde omgeving · Islam · Kleding · Muziek · Normen en waarden · Seksualiteit · Zwarte arbeid
[PDF] [PDF] [Abstract]

10 Actuele justitiethema's in historisch perspectief
report 2010    
Keywords: Bedelarij · Belgie · Criminologie · Geschiedenis · Geweld · Immigratie · Politie/publiek · Radicalisering · Smokkel · Surinamers
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

11 De burgemeester
report 2010    
Keywords: Belgie · Bestuurlijke preventie · Bevoegdheid · Burgemeesters · Crisis · Driehoeksoverleg · Gemeenteraad · Handhaving openbare orde · Openbare orde · Rampomstandigheden
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

12 Justitie en politie in buitenlandse missies
report 2010    
Keywords: Afghanistan · Gemeenschapsrecht · Geschiedenis · Indonesie · Kosovo · Ontwikkelingssamenwerking · Politie · Politieorganisatie · Rechterlijke organisatie · Rwanda
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

13 Voetbal
report 2010    
Keywords: Bedrijfsleven · Corruptie · Criminaliteitsverplaatsing · Financiering · Gewelddelict · Voetbal · Voetbalvandalisme · Witwassen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

14 Architectuur en veiligheid
report 2010    
Keywords: Beveiliging · Buurt · Frankrijk · Gebouwde omgeving · Ordeverstoring · Overlast · Ruimtelijke ordening · Tbs-inrichting · Veiligheid · Winkelcentrum
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

15 Evaluatie pilot landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen
report 2010    
Author: Nauta, O. · Loef, L. · Hulshof, P. · Hilhorst, N.
Keywords: Diagnostiek · Evaluatieonderzoek · Halt · Informatievoorziening · Jeugdige delinquenten · Jeugdreclassering · Jeugdstrafrecht/procesrecht · Jeugdzorg · Nifp · Raad voor de kinderbescherming
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

16 De competentie van enkelvoudige kamers in strafzaken verruimd
report 2010    
Author: Jongste, W.M. de · Decae, R.J.
Keywords: Evaluatie van wetgeving · Evaluatieonderzoek · Gevangenisstraf · Politierechters · Rechterlijke competentie · Strafmaat · Vonnis
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

17 European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics - 2010
report 2010    
Author: Aebi, M.F. · Aubusson de Cavarlay, B. · Barclay, G. · Gruszczyńska, B. · Harrendorf, S. · Heiskanen, M. · Vasilika, H. · Jaquier, V. · Jehle, J.-M. · Killias, M. · Shostko, O. · Smit, P. · Þórisdóttir, R.
Keywords: Criminaliteitsontwikkeling · Delinquenten · Gevangenisbevolking · Politiesterkte · Slachtoffers · Statistiek · Strafrechtspleging · Straftenuitvoerlegging · Vergelijkend onderzoek · West-Europa
[PDF] [Abstract]

18 Monitor Rechtsbijstand en Geschiloplossing
report 2010    
Author: Croes, M.T. · Geurts, T. · Voert, M.J. ter · Zwenk, F.
Keywords: Bestuursrecht · Consumentenrecht · Familierecht · Gefinancierde rechtsbijstand · Geschillenbeslechting · Kosten · Meta-evaluatie · Nulmeting · Rechtshulp · Rechtspraak · Strafrecht
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

19 Geschilbeslechtingsdelta 2009
report 2010    
Author: Velthoven, B.C.J. van · Klein Haarhuis, C.M.
Keywords: Allochtonen · Arbitrage · Bemiddeling · Bestuursprocesrecht · Burgerlijk recht/procesrecht · Consumentenrecht · Geschillenbeslechting · Rechtshulp · Sociaal-economische omstandigheden
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

20 Recidive TBS 1974-2006
report 2010    
Author: Bregman, I.M. · Wartna, B.S.J.
Keywords: Ex-gedetineerden · Recidive · Tbs · Tbs-gestelden
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 110 found. Next | Sort by date