TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Kanaalhof - Watercentrum: Tentoonstelling SAMEN werken we aan WATER, Botanische tuin TU Delft, 1 juni - 26 oktober 2013

This item has an embargo placed on the file attachments in effect until: 2023-06.

Author: Van der Meijden, L.A.
Town: Delft
Faculty:Applied Sciences
Type:image
Date:2013-06
Embargo expires:2023-06
Material:Poster
Keywords: water · kanaalhof · watercentrum · helofytenfilters · drijvende eilanden · drijvende kas · oeverbescherming · oevervegetatie · oeverbescherming · Waterman paviljoen · plas-dras oevers
Rights: (c) Botanische Tuin TU Delft

Abstract

De titel van de tentoonstelling is: SAMEN werken we aan WATER. Drie onderwerpen worden belicht: Waterzuivering, Mangrove, Kanaalhof.

Kanaalhof
Meer waterbergend vermogen en meer groen in stedelijke gebieden kunnen overmatige neerslag en extreme hitte als gevolg van klimaatverandering compenseren. Ook in Delft wordt gezocht naar mogelijkheden. Een forse bijdrage daarin biedt de herinrichting van het nu braakliggende terrein tussen de Schie en de Mijnbouwstraat, direct grenzend aan de Botanische Tuin. Vanuit de Tuin werd daarop een visie geformuleerd. Deze werd door partijen aanvaard als leidraad bij de planvorming.