TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Systematiek: Tentoonstelling Bijen, Botanische tuin TU Delft, 10 juni - 26 oktober 2012

This item has an embargo placed on the file attachments in effect until: 2023-06.

Author: Van der Meijden, L.A.
Town: Delft
Faculty:Applied Sciences
Type:image
Date:2012-06
Embargo expires:2023-06
Material:Poster
Keywords: Bijen · systematiek · vliesvleugeligen, Hymenoptera · bijenvolken · honingbij, Apis mellifera
Rights: (c) Botanische Tuin TU Delft

Abstract

Bijen komen voor op ieder continent, met uitzondering van Antarctica. Bij alle volken en door alle tijden heen vind je ze terug. In rotstekeningen, in de mondelinge overlevering en in de litteratuur. Altijd al stonden ze in hoog aanzien door hun honing en door de sfeer van mysterie die hen omgeeft. Hieronder een kleine greep uit het overvloedige materiaal, het meeste van Europese origine.

De wereld der insecten telt ongeveer een miljoen soorten die benoemd en beschreven zijn, en misschien nog wel een miljoen onbekende soorten. Hun soortenrijkdom is groter dan van alle andere groepen van dieren bij elkaar. De oudste insecten leefden 350 miljoen jaar geleden.