TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Samboupo.

Engraver: Johannes van der Schley (1715-1779) e.a.
Country: Indonesië
Town: Makassar
Type:image
Date:1747 - 1767
Publisher: Pieter de Hondt, 's-Gravenhage, Wed. Salomon Schouten, Amsterdam, e.a.
Source:A. F. Prevost e.a., Historische beschryving der reizen, of Nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten enz., 's Gravenhage, P. de Hondt, Amsterdam, Wed. S. Schouten, 1747-1767; vert. van: Histoire générale des voyages, etc., Paris, 1746 e.v.j.
Printing (technique):ets en gravure
Material:papier
Length x Width: 194 x 351 millimeter
Condition:opgeplakt; onv. marges
Keywords: stadsplattegrond stadsgezicht
Location number:TRL 18.2.204
Rights: (c) Delft University of Technology

Abstract

"Samboupo."; gezicht in vogelvlucht op het vorstelijk kasteel en omringende bebouwing van wat ook wel werd genoemd "Samboppe", hoofdplaats van het Rijk Makassar

Content Viewer