TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Gezichten gemaakt tijdens een tocht te paard in de omgeving van Bethlehem

Draftsman: Cornelis de Bruyn (1652-1727)
Country: Palestina
Town: Bethlehem
Type:image
Date:1698
Publisher: Hendrick van Krooneveld, Delft (drukker en uitgever)
Source:C. de Bruyn, Reizen … door de vermaardste deelen van Klein Asia, de Eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, etc., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina, ..., Delft, H. van Krooneveld, 1698
Printing (technique):ets en gravure
Material:papier
Length x Width: 273 x 351 millimeter
Keywords: landschap
Location number:TRL 18.2.205
Rights: (c) Delft University of Technology

Abstract

Gezichten gemaakt tijdens een tocht te paard in de omgeving van Bethlehem; vier afbeeldingen: "131" (133 x 351 mm) met "...de Fons Signatus of Gezegelde Spring-bron", waarvan het water wordt opgevangen in drie bassins (B, C, D) en daarna via buizen naar Jeruzalem geleid; "132" (137 x 177 mm) met bomen en daarachter een van de bassins; "133" (67 x 170 mm) met een spelonk; "134" (67 x 170 mm) met resten van de stad Engedi en op de achtergrond de Dode Zee

Content Viewer