TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Reuze hagelstenen - Een "Gerbo" dat is een Jerboa

Draftsman: Cornelis de Bruyn (1652-1727)
Country: Italië
Town: Venetië
Type:image
Date:1698
Publisher: Hendrick van Krooneveld, Delft (drukker en uitgever)
Source:C. de Bruyn, Reizen … door de vermaardste deelen van Klein Asia, de Eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, etc., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina, ..., Delft, H. van Krooneveld, 1698
Printing (technique):ets en gravure
Material:papier
Length x Width: 284 x 172 millimeter
Keywords: diversen
Location number:TRL 18.2.205
Rights: (c) Delft University of Technology

Abstract

Reuze hagelstenen - Een "Gerbo" dat is een Jerboa; rechtsboven: "209", rechtsonder: "210"; bovenste afbeelding met hagelstenen op 4 juli 1686 gevallen "op de voorplaats van het Huys, daar ik mij in onthield" op ware grootte; onderste afbeelding met "een zeeker Beesje [...], Gerbo genaamd, en tot een Present, of geschenk, uit Barbarien gebracht.", namelijk een springmuis (familie dipodidae), getekend tijdens De Bruyns verblijf in Venetië van 13 november 1684 tot 7 oktober 1692; op 19 maart 1693 kwam hij "'s morgens ten zeven uren" in Den Haag terug

Content Viewer