TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

DEZELVE ILLUMINATIE: Van de West-zyde te zien.

Draftsman: M. Schluymer (werkt ca. 1746)
Engraver: Jan Caspar Philips (ca.1695-1775)
Country: Nederland
Province:Zuid-Holland
Town: 's-Gravenhage
Street:?
Type:image
Date:1747
Publisher: Anthony de Groot en Zonen
Source:Beschryving der voormaamste Vreugds-bedryven in s Hage, ter gelegenheid van de Kroning van Zyne Keizerlyke Majesteit Franciscus I etc., ‘s-Gravenhage, A. de Groot en Zonen, 1747; zie ook inv. nr. 20037185
Printing (technique):ets en gravure
Material:papier
Length x Width: 335 x 180 millimeter
Keywords: tijdelijk bouwwerk
Location number:Map 170
Rights: (c) Delft University of Technology

Abstract

"DEZELVE ILLUMINATIE: Van de West-zyde te zien."; titel onder de prent in het Frans; afgebeeld is een illuminatie over een straat of aan een gevel, waarschijnlijk ter ere van de kroning van Frans I en Maria Theresia aan het huis van hun ambassadeur Baron van Reischach

Content Viewer