TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Prof. dr. ir. B.M. Wepster

Photographer: Fotografische Dienst TU Delft
Town: Delft
Faculty:Delft University of Technology
Type:image
Date:1960
Material:zwart/wit negatief
Length x Width: 60 x 60 millimeter
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
Rights: (c) Delft University of Technology . Creative Commons BY

Abstract

Dr. ir. B.M. Wepster aanvaardde 4 november 1959 het ambt van gewoon hoogleraar in de afdeling der Scheikundige Technologie om onderwijs te geven in de theoretische organische scheikunde, met een rede, getiteld „De theorie van de praktijk der organische scheikunde".

Bartholomeus Meindert Wepster werd 8 september 1920 te Dordrecht geboren, Na in 1937 het eindexamen H.B.S.-B te hebben afgelegd aan de Gemeentelijke H.B.S. in deze plaats, studeerde hij aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij in april 1946 het diploma van scheikundig ingenieur met lof verwierf. Op 4 juni 1947 promoveerde hij aan deze hogeschool met lof tot doctor in de technische wetenschap op het proefschrift, getiteld ,,Onderzoekingen over sterische beïnvloeding van mesomerie". De promotor was prof. dr. ir. P.E. Verkade. Van september 1942 t o t september 1948 werkte hij als student-assistent, later als hoofdassistent aan de Technische Hogeschool te Delft, Een beurs van de British Council stelde hem in het studiejaar 1946/'47 in staat aan het University College te Londen te werken, bij prof, C. K. Ingold, hoogleraar in de organische scheikunde. Per 1 september 1948 werd hij benoemd tot lector in de afdeling der Scheikundige Technologie om onderwijs te geven in de theoretische organische chemie. Van zijn hand verscheen een groot aantal publikaties.

Content Viewer