TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

't Adelyke Huis MARQUETTE ... zoo als het zich tegenwoordig vertoont.

Country: Nederland
Province:Noord-Holland
Town: Heemskerk
Street:Marquettelaan
Type:image
Date:1700 - 1750
Source:mogelijk: M. Brouërius van Nidek, Het zegenpralent Kennemerlant, Vertoont in veele Heerelyke Gezichten Van deszelfs voornaemste Lustplaetzen, Adelyke Huizen, Dorp- en Stede-gebouwen enz., Naer t leven getekent en in t koper gebragt door Hendrik de Leth, Amsterdam, A. en H. de Leth, [1729]
Printing (technique):ets en gravure
Material:papier
Length x Width: 164 x 193 millimeter
Condition:onv. marges
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
Location number:Map 176
Rights: (c) Delft University of Technology

Abstract

"'t Adelyke Huis MARQUETTE ... zoo als het zich tegenwoordig vertoont."; titel rechtsonder in het Frans; rechtsonder: "5"

Content Viewer