TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

't Huis en Ridderlyke Hofstede ter HOOGE.

Country: Nederland
Province:Zeeland
Town: Middelburg
Street:Koudekerkseweg
Type:image
Date:1720 - 1730
Publisher: Wed. Ottens en Zonen
Source:Speculum Zelandiae dat is: een Beschryvinge ofte Afbeelding der Steden, Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en de Graeflijkheyt van Zeelandt, Amsterdam, Wed. Ottens en Zoone, z.j. (ca.1725)
Printing (technique):ets en gravure
Material:papier
Length x Width: 201 x 266 millimeter
Condition:opgeplakt; onv. marges
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
Location number:Map 173
Rights: (c) Delft University of Technology

Abstract

"'t Huis en Ridderlyke Hofstede ter HOOGE."

Content Viewer