TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

't Huis en Ambagtsheerlykheidt van ELFDYK

Country: Nederland
Province:Zeeland
Town: Ellewoutsdijk
Street:Langeviele
Type:image
Date:1720 - 1730
Publisher: Wed. Ottens en Zonen
Source:Speculum Zelandiae dat is: een Beschryvinge ofte Afbeelding der Steden, Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en de Graeflijkheyt van Zeelandt, Amsterdam, Wed. Ottens en Zoone, z.j. (ca.1725)
Printing (technique):ets en gravure
Length x Width: 203 x 266 millimeter
Condition:opgeplakt; onv. marges
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
Location number:Map 169
Rights: (c) Delft University of Technology

Abstract

"'t Huis en Ambagtsheerlykheidt van ELFDYK"; gezicht op huis en dorp vanuit NW

Content Viewer