TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Prof. dr. H.C. van Straaten

Photographer: Fotografische Dienst TU Delft
Town: Delft
Faculty:Delft University of Technology
Type:image
Date:1960
Material:zwart/wit negatief
Length x Width: 60 x 60 millimeter
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
Rights: (c) Delft University of Technology . Creative Commons BY

Abstract

Dr. H.C. van Straaten aanvaardde 25 november 1959 het ambt van gewoon hoogleraar in de afdeling der Algemene Wetenschappen om onderwijs te geven in de economie, met een rede, getiteld „Over het nemen van economisch verantwoorde beslissingen".

Henricus Carolus van Straaten werd 22 oktober 1920 te Amsterdam geboren. Hij doorliep in deze stad het Sint-lgnatiuscollege, waar hij in 1938 het eindexamen gymnasium-/? aflegde. Vervolgens wijdde hij zich aan de studie in de economie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam; in 1947 slaagde hij cum laude voor het doctoraal examen. Het onderwerp van zijn doctoraal scriptie was ,,Beschouwingen bij de mark en de Duitse betalingsbalans van 1914 tot 1939".

In 1957 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit te Groningen op het proefschrift, getiteld ,,Inhoud en grenzen van het winstbegrip" ; zijn promotor was prof. dr. j. L. Meij. In januari 1946 trad hij in dienst bij de Koninklijke Manufactuur Industrie M. J. van de Waal en Co. N.V. te Amsterdam, waar hij sedert januari 1955 de functie van adjunct-directeur bekleedde. Van 1949 t o t eind 1954 was hij commissaris bij de Nederlands Amerikaanse Brei [Maatschappij N.V. te Amsterdam; daarna economisch adviseur van genoemde vennootschap. Hij was tot voor kort bestuurslid van het Productiviteits Centrum van de Kleding Industrie.

Hij heeft gedurende enkele jaren de schriftelijke cursus bedrijfseconomie verzorgd voor het Nederlands Instituut van Accountants. Van zijn hand verschenen enkele publikaties.

Content Viewer