TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Dr. J. Hoekstra van de Technische Hogeschool Delft

Photographer: Fotografische Dienst TU Delft
Town: Delft
Faculty:Applied Sciences
Type:image
Date:1962
Material:zwart/wit negatief
Length x Width: 60 x 60 millimeter
Keywords: TU Delft · hoogleraren · portretten
Rights: (c) Delft University of Technology . Creative Commons BY

Abstract

Dr. J. Hoekstra aanvaardde op 8 november 1961 in het openbaar het ambt van gewoon hoogleraar in de algemene scheikunde, in de afdeling der Scheikundige Technologie, met een rede, getiteld ,,Scheikunde als grondslag voor synthese".

Johannes Hoekstra werd op 23 juli 1904 te Harlingen geboren. Hij volgde het onderwijs aan de Gooise H.B.S. te Bussum en behaalde in 1922 het einddiploma HBS-B. Vervolgens studeerde hij aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam, waar hij in 1929 het doctoraal examen in de wis- en natuurkunde, hoofdvak scheikunde, behaalde. In 1932 promoveerde hij aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam tot doctor in de wis- en natuurkunde op het proefschrift, getiteld ,,Onderzoekingen over de invloed van de aard der electroden bij electrolyse". Zijn promotor was prof. dr. A. H. W. Aten Sr.

Van 1931 tot 1933 was hij research scheikundige bij de Research Coöperatie van Nederlandse Rubberfabrikanten en werkte daar onder leiding van prof. dr. ir. A. van Rossem. Vervolgens was hij tot 1934 research scheikundige bij de voorloper van de Rubberstichting en daarna hoofdassistent bij het Histologisch Laboratorium van de gemeentelijke universiteit te Amsterdam. Met ingang van 1935 werd hij medewerker aan het Natuurkundig Laboratorium van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, in 1952 werd hij benoemd tot adjunct-directeur van de N.V. Philips Roxane, en in 1953 tot directeur van de N.V. Philips Duphar. Vanaf 1960 trad hij in de functie van directeur voor bijzondere opdrachten op het gebied van kernsplijtstoffen en batterijen op als adviseur van de vice-president van de Raad van Bestuur van de N.V. Philips.

In 1960 werd hem de erepenning van de Fédération des Associations Techniques de l'Industrie de la Peinture de l'Europe Continentale toegekend.

Content Viewer