TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

't Huys te Merwe van Twee Zyden aan te zien

Draftsman: Jan Goeree (1670-1731)
Engraver: Jan Goeree (1670-1731)
Country: Nederland
Province:Zuid-Holland
Town: Dordrecht
Street:Kerkeplaat
Type:image
Date:1700
Publisher: Jacob van Royen, Amsterdam
Source:J. van Royen (samenst.), Antiquitates Belgicae of Nederlandsche Oudtheden. Zijnde enz., Amsterdam, J. van Royen, 1700
Printing (technique):ets en gravure
Material:papier
Length x Width: 140 x 850 millimeter
Condition:opgeplakt; onv. marges
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
Location number:Map 168
Rights: (c) Delft University of Technology

Abstract

"'t Huys te Merwe van Twee Zyden aan te zien" [Huis Merwede]; prent met twee afbeeldingen boven elkaar en links van bovenste een portretmedaillon, elk onderdeel met eigen omlijsting en opschrift; bovenste afb.: "WEST-ZYDE."; onderste afb.: "OOST-ZYDE."; medaillon: "MEROVAEUS. R.F."[legendarische stamvader van de Merovingers]

Content Viewer