TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Prof. ir. H.B. Boerema

Photographer: Fotografische Dienst TU Delft
Town: Delft
Faculty:Delft University of Technology
Type:image
Date:1961
Material:zwart/wit negatief
Length x Width: 60 x 60 millimeter
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
Rights: (c) Delft University of Technology · Creative Commons BY

Abstract

Ir. H.B. Boerema aanvaardde op 15 februari 1961 in het openbaar het ambt van buitengewoon hoogleraar in de elektriciteitsvoorziening in de afdeling der Elektrotechniek, met een rede, getiteld „Mogelijkheden en middelen bij de distributie van elektrische energie".

Henderikus Bernardus Boerema werd op 9september1922 te Groningen geboren. In 1942 deed hij met goed gevolg examen voor het diploma van de m.t.s. (afdeling elektrotechniek) te Groningen; in 1946 verwierf hij aldaar het getuigschrift h.b.s.-B. In laatstgenoemd jaar begon zijn studie aan de Technische Hogeschool te Delft; hij studeerde af bij prof. ir. W. Fontein op het onderwerp „Schakelverschijnselen bij het in bedrijf nemen van grote asynchrone motoren". In januari 1951 behaalde hij met lof het diploma van elektrotechnisch ingenieur.

Van 1943 t o t 1946 werkte hij als assistent in het hoogspanningslaboratorium van de N.V. K.E.M.A. te Arnhem; na zijn studie in Delft was hij gedurende 2 jaar in hetzelfde laboratorium werkzaam als ingenieur. In 1953 ging hij over in dienst van Willem Smit en Go's Transformatorenfabriek N.V. te Nijmegen, waar hij werd aangesteld als chef van de afdeling Technische Controle. In 1958 kreeg hij de leiding van de te Ede gevestigde Meettransformatoren- en Apparatenfabriek van deze N.V. Hij heeft een aantal publikaties op zijn naam staan.

Content Viewer