TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Prof. dr. ir. J.C. Vlugter

Photographer: Fotografische Dienst TU Delft
Town: Delft
Faculty:Delft University of Technology
Type:image
Date:1960
Material:zwart/wit negatief
Length x Width: 60 x 60 millimeter
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
Rights: (c) Delft University of Technology . Creative Commons BY

Abstract

Dr. ir. J.C. Vlugter aanvaardde 14 oktober 1959 het ambt van gewoon hoogleraar in de afdeling der Scheikundige Technologie om onderwijs te geven In de scheikundige technologie, met een rede, getiteld „Het dynamische karakter van de chemische industrie".

Johannes Cornells Vlugter werd 7 maart 1905 te Rotterdam geboren. Hij begon zijn studie aan de Technische Hogeschool te Delft in 1922; in 1927 behaalde hij met lof het diploma van scheikundig ingenieur. Nadat hij korte t i jd in de praktijk werkzaam was geweest, werd hij privé-assistent van prof. dr. ir. H. I. Waterman. In deze functie hield hij zich in het bijzonder bezig met het onderzoek en de synthese van vloeibare brandstoffen.

In 1932 promoveerde hij aan de Technische Hogeschool te Delft tot doctor in de technische wetenschap op het proefschrift, getiteld ,,Chemische samenstelling van hoogmoleculaire minerale oliën"; zijn promotor was prof. dr. ir. H. I. Waterman, in 1934 trad hij in dienst van het Koninklijke/Shell Laboratorium te Amsterdam. Hij was op tal van plaatsen werkzaam, o.a. bij de fabrieksinstallaties te Pernis en Stanlow, Engeland, in de raffmaderij van de British Petroleum Cy in Iran, bij het Thornton Research Centre bij Liverpool en op het hoofdkantoor van de B.P.M. te 's-Gravenhage.

Hij is jarenlang voorzitter geweest van de afdeling Chemische Techniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Thans is hij lid van het Directorium van de ,,Fédération Européenne du Génie Chimique". Van zijn hand verscheen een groot aantal publikaties, deels in samenwerking met anderen.

Content Viewer