TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Prof. dr. Ph. Dwinger

Photographer: Fotografische Dienst TU Delft · Rietveld, W.
Town: Delft
Faculty:Delft University of Technology
Type:image
Date:1963
Material:zwart/wit negatief
Length x Width: 60 x 60 millimeter
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
Rights: (c) Delft University of Technology . Creative Commons BY

Abstract

Dr. Ph. Dwinger aanvaardde op 9 januari 1963 in het openbaar het ambt van gewoon hoogleraar in de zuivere en toegepaste wiskunde en de mechanica, in de afdeling der Algemene Wetenschappen, met een rede, getiteld ,,Verscheidenheid en eenheid in de wiskunde".

Philip Dwinger werd op 25 september 1914 te 's-Gravenhage geboren. Hij behaalde daar in 1932 het einddiploma h.b.s.-B. In 1936 legde hij met goed gevolg aan de rijksuniversiteit te Leiden het doctoraal examen ln de wis- en natuurkunde af. In 1938 promoveerde hij aan die universiteit op een proefschrift, getiteld ,,Differentiaalmeetkundige beschouwingen over lijnenstelsels". Promotor daarbij was prof. dr. W. van der Woude.

In 1938 werd hij leraar aan het Rijnlands Lyceum te Wassenaar van welke functie hij in 1940 op last van de bezetter werd ontheven. Na de bevrijding keerde hij terug naar het Rijnlands Lyceum en werd in 1946 leraar aan de 2e H.B.S. en het Spinoza Lyceum te Amsterdam. Van 1953 tot 1956 vervulde hij een hoogleraarschap aan de Universiteit van Bandung. In 1956 werd hij ,,assistant-professor" aan de Purdue University. In 1958 volgde zijn benoeming tot ,,associate-professor" en in 1960 tot ,,full-professor" aan die universiteit. Van zijn hand verschenen verscheidene publikaties.

Content Viewer