TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

AFBEELDINGE VAN DE ILLUMINATIE VAN HET VUURWERK ... ter gelegenheid van de VERKIEZING en KROONING van zyne Rooms Keizerlyke Maj. FRANCISCUS I, den 19 January 1746, in den Vyver in 's Hage gegeven. Van de Oost-zyde op de Korte Vyverberg te zien.

Draftsman: M. Schluymer (werkt ca. 1746)
Engraver: Jan Caspar Philips (ca.1695-1775)
Country: Nederland
Province:Zuid-Holland
Town: 's-Gravenhage
Street:Korte Vijverberg
Type:image
Date:1747
Publisher: Anthony de Groot en Zonen
Source:Beschryving der voormaamste Vreugds-bedryven in s Hage, ter gelegenheid van de Kroning van Zyne Keizerlyke Majesteit Franciscus I etc., 's-Gravenhage, A. de Groot en Zonen, 1747
Printing (technique):ets en gravure
Material:papier
Length x Width: 340 x 262 millimeter
Keywords: tijdelijk bouwwerk
Location number:Map 171
Rights: (c) Delft University of Technology

Abstract

"AFBEELDINGE VAN DE ILLUMINATIE VAN HET VUURWERK ... ter gelegenheid van de VERKIEZING en KROONING van zyne Rooms Keizerlyke Maj. FRANCISCUS I, den 19 January 1746, in den Vyver in 's Hage gegeven. Van de Oost-zyde op de Korte Vyverberg te zien."; titel onder prent in het Frans

Content Viewer