TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Prof. ir. A.L. Bouma

Photographer: Fotografische Dienst TU Delft
Town: Delft
Faculty:Delft University of Technology
Type:image
Date:1960
Material:zwart/wit negatief
Length x Width: 60 x 60 millimeter
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
Rights: (c) Delft University of Technology . Creative Commons BY

Abstract

Ir. A. L. Bouma aanvaardde 18 mei 1960 het ambt van buitengewoon hoogleraar in de afdeling der Weg- en Waterbouwkunde van de TH Delft om onderwijs te geven in de toegepaste mechanica, met een rede, getiteld „Stijfheid en sterkte van schalen".

Adolf Lubbertus Bouma werd 12 oktober 1920 te Wormerveer geboren. Hij volgde middelbaar onderwijs aan de Rijks-H.B.S. te Groningen, waar hij in 1938 het einddiploma H.B.S.-B behaalde. Vervolgens studeerde hij aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij in 1948 met lof het diploma van civiel-ingenieur verwierf.

Op 1 maart 1949 trad hij als ingenieur in dienst bij de Werkgroep Gewapend Beton en Staalconstructies T.N.O. te Rijswijk. Na de fusie van deze werkgroep met het voormalig Bouwmaterialen-instituut T.N.O. op 1 november 1954, ging hij over naar het gecombineerde instituut T.N.O. voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies. Bovendien was hij sedert april 1949 in de afdeling der Weg- en Waterbouwkunde van de TH Delft werkzaam als assistent voor de toegepaste mechanica, later voor bijzondere bouwconstructies en de plasticiteitsleer. Sedert 1 september 1956 was hij belast met een onderwijsopdracht in de toegepaste mechanica.

Hij is redacteur van de W.G.S.-mededelingen, iater de I.B.C.-mededelingen, het orgaan van de Werkgroep Gewapend Beton en Staalconstructies, resp. het Instituut T.N.O. voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies. Als secretaris van de commissies ,,Schaaldaken" en ,,Platen en balkroosters" van het Fonds voor experimenteel betononderzoek, ingesteld door de Betonvereniging, verrichtte hij veel theoretisch en experimenteel onderzoek.
Van zijn hand verschenen verscheidene publikaties.

Content Viewer