TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

VERBEELDINGE van het GEVAART voor de ILLUMINATIE en het VUURWERK door ... BARON VAN REISCHACH ... den 19 January 1746 in 's Hage gegeven

Draftsman: M. Schluymer (werkt ca. 1746)
Engraver: Jan Caspar Philips (ca.1695-1775)
Country: Nederland
Province:Zuid-Holland
Town: 's-Gravenhage
Street:Buitenhof?
Type:image
Date:1747
Publisher: Anthony de Groot en Zonen
Source:Beschryving der voormaamste Vreugds-bedryven in s Hage, ter gelegenheid van de Kroning van Zyne Keizerlyke Majesteit Franciscus I etc., 's-Gravenhage, A. de Groot en Zonen, 1747; zie ook inv. nr. 20037185
Printing (technique):ets en gravure
Material:papier
Length x Width: 336 x 262 millimeter
Keywords: tijdelijk bouwwerk
Location number:Map 170
Rights: (c) Delft University of Technology

Abstract

"VERBEELDINGE van het GEVAART voor de ILLUMINATIE en het VUURWERK door ... BARON VAN REISCHACH ... den 19 January 1746 in 's Hage gegeven"; titel onder prent in het Frans; vuurwerk t.g.v. de kroning van Frans I en Maria Theresia tot keizer en keizerin van het Heilige Roomse Rijk; de baron was hun ambassadeur

Content Viewer