TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

Photographer: Fotografische Dienst TU Delft
Town: Delft
Faculty:Delft University of Technology
Type:image
Date:1960
Material:zwart/wit negatief
Length x Width: 60 x 60 millimeter
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
Rights: (c) Delft University of Technology . Creative Commons BY

Abstract

Ir. H. R. van Nauta Lemke aanvaardde 30 september 1959 het ambt van gewoon hoogleraar in de afdeling der Elektrotechniek om onderwijs te geven in de regeltechniek, met een rede, getiteld „Scheppen, Waarnemen, Regelen".

Hans Rudof van Nauta Lemke werd 22 november 1924 te Palembang geboren. In 1946 ving hij de studie voor elektrotechnisch ingenieur aan de Technische Hogeschool te Delft aan. In 1950 studeerde hij af bij prof. dr. ir. J. P. Schouten op het onderwerp ,,De berekening van de impedantie van een antenne in een golfgeleider van rechthoekige doorsnede".

In hetzelfde jaar trad hij in dienst bij de N.V. van der Heem in Den Haag, Eerst werd hij geplaatst op het Televisie-laboratorium (afd. antennes); vervolgens op het laboratorium Elektronische apparaten. In 1955 werd hij aangesteld tot hoofd van laatstgenoemd laboratorium. Op dit laboratorium werden vooral ontwikkelingen gedaan op het gebied der servo- en regeltechniek en de toepassing van halfgeleiders (voornamelijk voor militaire doeleinden). Tevens was hij adviseur voor de fabricage van transistoren. In 1955 bracht hij met een groep academici een studiebezoek aan de Verenigde Staten van Amerika. Tijdens dit bezoek verbleef hij vijf maanden aan het Massachusetts Institute of Technology, waar hij onderwerpen op het gebied van de regeltechniek en halfgeleiders bestudeerde.

Content Viewer