· · · Aerospace Engineering reportsHome · About · Disclaimer ·
 
Type:
Year:

Literatuuronderzoek naar de basisdruk en de invloed Tan een staakondersteuning op de basisdruk bij transsone en supersone snelheden

Access to this item's file attachments is restricted to the TU Delft campus network.

Author: Cazemier, P.G.
Type:report
Date:1958-06-11
Publisher: Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
Institution: National Aerospace Laboratory NLR
Source:NLL-TM T.I4
Rights: (c) 1958 National Aerospace Laboratory NLR

Abstract

Een onderzoek is verricht naar de beschikbare gegevens over de basisdruk en de invloed van een staakondersteuning op de basisdruk in het supersone en het transsone snelheidsgebied. Ingegaan wordt hierbij op de huidige stand van het theoretisch onderzoek naar de basisdruk voor tweedimensionale lichamen in een supersone stroming. Voor driedimensionale lichamen is voor het supersone snelheidsgebied een semi-empirische methode vermeld voor het benaderen van de basisdruk in practisch voorkomende gevallen. Over de basisdruk in het transsone gebied zijn slechts enkele experimentele onderzoekingen aan vrij vliegende modellen en aan windtunnelmodellen bekend^ een algemener inzicht ontbreekt hier

Het onderzoek naar de invloed van een staakondersteuning toont aan, dat voor het supersone snelheidsgebied voldoende experimentele gegevens beschikbaar zijn om tot practisch invloedvrije staakvormen te komen, voor het transsone gebied zijn daarentegen de gegevens vrij schaars en onvolledig, zodat geen bevredigende oplossing van het probleem der staakinterferentie kan worden gegeven. Het moet waarschijnlijk worden geacht, dat het in het algemeen niet mogelijk zal zijn een invloedvrije staak te verkrijgen voor wat betreft de basisdruk.

Voor zover gegevens werden gevonden, komen ter sprake de invloeden van: hekhoek, invalshoek, staartvlakken, wandreflecties e.d. Algemene inzichten zijn ten aanzien van deze punten nog vrijwel niet aanwezig. De invloed van het getal van Reynolds wordt zoveel mogelijk in dé beschouwingen betrokken.