Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Consumententevredenheid bij elektronische communicatie 2009

Attachments

Author: Huveneers, S. G. · Slot, M.
Type:report
Date:2009
Publisher: TNO
Place: Delft
Institution: TNO Informatie- en Communicatietechnologie
Identifier: 348054
Report number: 35058
Keywords: Informatics · SMS · Internet · Communicatie · Elektronische identificatie

Abstract

In dit rapport wordt verslag gedaan van een consumententevredenheidsonderzoek bij elektronische communicatiediensten in 2009. Het is een vervolg op eerder door TNO uitgevoerd onderzoek naar consumententevredenheid in 2007. Hieronder worden puntsgewijs de belangrijkste resultaten uit het onderzoek naar de tevredenheid van consumenten bij het gebruik van elektronische communicatiediensten weergegeven. Onderzocht is de tevredenheid over internet (vast/mobiel), telefonie (vast/mobiel) en televisie. Daarnaast zijn er extra vragen gesteld over het gebruik van 090X-nummers en SMS-abonnementen. Waar mogelijk wordt er een vergelijking gemaakt met het consumenttevredenheidsonderzoek uit 2007.