Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Hoe voorspelbaar is de weggebruiker?

Publication files not online:

Author: Goede, M. de
Type:article
Date:2014
Source:De onderbouwing, 17, 6-8
Identifier: 490352
Keywords: Traffic · Mobility · Human Performances · PCS - Perceptual and Cognitive Systems · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De overgang van een gewone weg naar een tunnel beïnvloedt de weggebruiker. Aarzelend gedrag. Verder van de wand af rijden. Afremmen. We kennen de effecten van een tunnel op weggebruikers. Of niet? "Tunnelontwerpers denken ten onrechte dat zij kunnen invoelen hoe mensen zich zullen gaan gedragen", stelt Maartje de Goede, onderzoekster bij TNO.