Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gezondheids- en welzijnsbevordering voor-en-door ouderen: monitorstudie Ageing Well 2000

Author: Westhoff, M.H. · Bloem, B. · Hopman-Rock, M.
Type:report
Date:2001
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 409725
ISBN: 90-6743-826-X
Report number: PG/VGZ/2001.129
Keywords: Health · Maatschappelijke gezondheidszorg · Bejaardenzorg · Ouderen · Projecten · Gezondheid · Welzijn · Nederland

Abstract

In Nederland zijn de afgelopen jaren acht innovatieve projecten (Ageing Well) ontwikkeld gericht op gezondheids - welzijnsbevordering van senioren. Deze projecten zijn gebaseerd op het zogenoemde voor en door ouderen principe; dit betekent dat senioren worden ingezet als voorlichters, adviseurs of ondersteuners van ouderen. Nadat de effectiviteit van de projecten was vastgesteld, zijn de projecten geïmplementeerd in Nederland. Door het Kenniscentrum Lokaal Ouderenbeleid wordt de gezamenlijke verspreiding en implementatie van deze projecten gestimuleerd' TNO preventie en Gezondheid in Leiden voerde in 2000 een studie uit, naar de implementatie en verspreiding van dezevoor-en-door ouderen projecten in Nederland en de bevorderende en belemmerende factoren hierbij. Een schriftelijke vragenlijst is uitgezet bij in totaal 230 organisaties, die de afgelopen jaren bij de uitvoering van de projecten waren betrokken (respons was 53%). Tevens zijn 24 personen op sleutelposities, in ondersteunende organisaties en organisaties die beleid ontwikkelen, telefonisch geïnterviewd. Op basis van dit onderzoek zijn de kenmerken van respectievelijk de politieke context, de organisaties, de gebruikers, de innovatie en de invoeringsstrategie in kaart gebracht.