Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De betekenis van ongevallensterfte voor de kleutersterfte; belangrijkste typen van ongevallen bij kinderen

Author: Berg, B.J. van den
Type:article
Date:1958
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Source:Het Kind, 4
Identifier: 406435
Keywords: Health · Traffic safety · Children · Mortality