Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Luchtverontreinigende emissies onder controle?

Publication files not online:

Author: Verbeek, R.P. · Smokers, R.T.M.
Type:article
Date:2011
Source:Milieu, Oktober, 6, 17, 52-55
Identifier: 436340
Keywords: Environment Emission · Organisation · STL - Sustainable Transport & Logistics · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

De luchtverontreinigende emissies van vrachtauto's en binnenvaartschepen moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Daardoor zullen de emissies van nieuwe voer- en vaartuigen in 2020 nog maar een fractie zijn in vergelijking tot bijvoorbeeld 1990. Werkt het allemaal goed in de praktijk? En heeft het de komende jaren nog zin om over te stappen naar alternatieve brandstoffen zoals aardgas en biobrandstoffen? Of zijn alle problemen rond de luchtverontreinigende emissies straks van de baan en kunnen we de focus geheel richten op energieverbruik en CO² reductie?