Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Amber : Een revolutie in Radar

Publication files not online:

Author: Huizing, A.G.
Type:article
Date:2011
Source:Bits & Bytes, 28 januari, 1, 28-29
Identifier: 427210
Keywords: Radar · Radar · Multi beam radar · Physics & Electronics · RAD - Radar Technology · TS - Technical Sciences

Abstract

Eind dit jaar verwachtTNO versie 4.0 op te leveren van zijn betaalbare digitale multibeamradar Amber. Het systeem is oorcpronkelijk ontwikkeld voor kleine toestellen die vliegen zonder hulp van de verkeersleiding. lnmiddels kijken de TN0'ers naar veel meer toepassingen, van havenbewaking tot zorg op afstand.