Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Praktijkemissies van wegverkeer. Dieselgate bracht geen nieuws voor emissiefactoren

Publication files not online:

Author: Ligterink, N.E. · Smokers, R.T.M. · Eijk, A.R.A. · Mensch, P. van
Type:article
Date:2017
Source:Lucht, Februari, 1, 13, 8-12
Identifier: 745817
Keywords: Emission · Mobility & Logistics · Urbanisation · 2015 Urban Mobility & Environment · STL - Sustainable Transport & Logistics · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Naar aanleiding van het Volkswagenschandaal werd de suggestie gewekt dat hoge praktijkemis-sies van diesels tot dan toe onbekend waren en dat rekenen met emissiefactoren zou leiden tot een onderschatting van de NO2-concentraties in de lucht. Ook evaluaties van milieuzones werden in twijfel getrokken. Tijd voor een update over de state of the art van meten en rekenen aan prak-tijkemissies van wegverkeer. De focus ligt in dit artikel op stikstofoxiden en fijn stof, de componen-ten die centraal staan in het huidige luchtkwaliteitsbeleid