Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Sport, bewegen en gezondheid

Author: Ooijendijk, W. · Jongert, T. · Stubbe, J. · Kloet, S.
Type:bookPart
Date:2008
Publisher: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Place: Den Haag
Source:Breedveld, K.Kamphuis, C.Tiessen-Raaphorst, A., Rapportage sport 2008, 214-230
series:
SCP-publicatie
Identifier: 780660
ISBN: 9789037703610
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Sport · Arbeid · Recreatie · Vrijetijdsbesteding