Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Staat van netcentrisch samenwerken 2017 : Een eerste beeld van de netcentrische samenwerking tussen veiligheidsregio's, GHOR'en en waterschappen

Author: Koning, L. de · Brink, P.E. van den · Treurniet, W. · Suitela, V.
Type:report
Date:2017
Publisher: TNO
Place: Soesterberg Rijswijk
Identifier: 782121
Report number: TNO 2017 R11409
Keywords: Historisch materiaal TNO · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations NO - Networked Organisations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Steeds meer organisaties in het veiligheidsdomein hanteren in het geval van grootschalig optreden de netcentrische werkwijze. De vijfentwintig veiligheidsregio’s passen deze werkwijze al een aantal jaren toe en, in opdracht van de Regiegroep Netcentrisch Werken, heeft TNO sinds de implementatie van de werkwijze ieder jaar de 'staat van netcentrisch werken' vastgesteld. Hieruit was af te leiden dat de veiligheidsregio’s de afgelopen jaren een grote ontwikkeling hebben doorgemaakt op het gebied van netcentrisch werken. Ook diverse crisispartners, zoals waterschappen, zien inmiddels de meerwaarde van netcentrisch werken in en implementeren deze werkwijze in hun eigen organisatie. Gezien de steeds nadrukkelijker focus van het Programma Netcentrisch Werken op de samenwerking met crisispartners heeft de Regiegroep Netcentrisch Werken besloten om in 2017 de focus van 'De staat van netcentrisch werken' te verschuiven naar de netcentrische samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en crisispartners. Er is voor gekozen om dit jaar twee typen vitale partners die de netcentrische werkwijze geïmplementeerd hebben of gaan implementeren te betrekken bij de rapportage, namelijk de 22 waterschappen en een selectie van 10 GHOR’en. Doel van het onderzoek is daarmee het verkrijgen van een beeld van de netcentrische samenwerking tussen veiligheidsregio’s, waterschappen en GHOR’en. Het onderzoek richt zich op zowel sterke punten, als ontwikkelpunten en uitdagingen voor de deelnemende partijen en resulteert in algemene aanbevelingen en aanknopingspunten voor alle partijen om de netcentrische samenwerking door te ontwikkelen. In het kader van het onderzoek zijn op diverse plaatsen in het land 'regionale' workshops georganiseerd. Daarbij is ernaar gestreefd alle drie betrokken partijen (veiligheidsregio’s, GHOR’en en waterschappen) uit een bepaald deel van het land bij elkaar te brengen. De bevindingen zijn samen te vatten onder vier onderwerpen: • Vormgeving van de netcentrische samenwerking; • Beeldvorming; • Oordeels- en besluitvorming; • Continu risicobeeld.