Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Explaining agent behavior in virtual training

Author: Harbers, M.
Type:dissertation
Date:2011
series:
SIKS Dissertation Series
Identifier: 445175
ISBN: 978-90-393-5657-9
Keywords: Training Virtual environments and Gaming · Defence, Safety and Security · Human · TPI - Training & Performance Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Computerspellen worden steeds vaker gebruikt om mensen te trainen. Zulke virtuele trainingsspellen worden bijvoorbeeld ingezet voor het trainen van leiderschap, onderhandelen en sociale vaardigheden. De trainee krijgt in een trainingssessie meestal te maken met één of meerdere virtuele teamleden, collega’s of tegenstanders. Om van virtuele training te leren is het belangrijk dat deze virtuele personages realistisch menselijk gedrag vertonen. Er zijn twee manieren om dat te bereiken. Ten eerste kunnen mensen de virtuele personages aansturen, bijvoorbeeld instructeurs of medestudenten van de trainee. Ten tweede kunnen intelligente software agenten het gedrag van de virtuele personages automatisch genereren. Een voordeel van het gebruik van intelligente agenten in plaats van menselijke spelers is dat trainees zo zelfstandig kunnen trainen, waar en wanneer ze maar willen.