Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Project "verandering van spijs" : deelrapportage 8 : Voorbeelden van loopbaancentra

Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der · Gruijter, J.C. de
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275299
Report number: APRO/2007.206/11410
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Geestelijke gezondheidszorg · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Bejaardenzorg · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Organisatiemethoden

Abstract

De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van spijs doet Eten’ uitgevoerd. Door het project kon veel ervaring worden verzameld in 3 al langer bestaande loopbaancentra en enkele startende loopbaancentra in de zorg. Deze deelrapportage gaat over deze organisaties, hoe zij het loopbaanbeleid willen bevorderen, wat hun visie daarbij is en hun werkwijze. Altrecht is geestelijke gezondheidszorgverlener vanuit verschillende vestigingen in de regio Midden Westelijk Utrecht. GGZ Noord- en Midden-Limburg en het Regionaal Centrum GGZ Weert. Rivas Zorggroep werkt in een groot verzorgingsgebied ‘langs Merwede en Lek’. Binnen Rivas zijn allerlei vormen van zorg en dienstverlening ondergebracht: ziekenhuiszorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en allerlei voorzieningen voor ouderen. De stichting Zorg voor Ouderen Maasland (ZVOM) biedt professionele en gespecialiseerde dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan in de regio Maasland (Noordoost-Brabant). GGZ Oost Brabant biedt geestelijke gezondheidszorg in het Noordoostelijk deel van Brabant. Welstaete is de overkoepelende organisatie van 10 zorgcentra en verpleegcentra in de regio Uden - Veghel.