Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Grondstoffen-schaarste; kansen voor Nederlandse economie

Author: Weterings, R.A.P.M.
Type:article
Date:2013
Source:TNO Time, December, Winter, 24-25
Identifier: 484570
Keywords: Environment · Urban Development · Built Environment · Society · SP1 - Strategy & Policy 1 · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Grondstoffen en halffabrikanten importeert Nederland vooral uit andere landen. Dat maakt ons afhankelijk en in het worst cast scenario kan dit desastreuze gevolgen hebben voor onze economie en de samenleving in het algemeen. Inzicht in de economische, ecologische en technologische kant van de grondstoffen-problematiek biedt mogelijkheden om adequaat te reageren