Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Reconstructie van het schadebeeld door inslag van hoog energetische deeltjes op Malaysia Airlines vlucht MH17 (U)

Attachments

Type:report
Date:2015
Publisher: TNO
Place: Rijswijk
Identifier: 529015
Report number: TNO 2015 M11093
Keywords: Fragmentation · Accident investigation · Impact · Observation, Weapon & Protection Systems · WS - Weapon Systems

Abstract

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt het neerstorten van Malaysia Airlines vlucht MH17 op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De Raad wil een zo helder mogelijk beeld geven over de oorzaak van de crash met de MH17. Een mogelijke oorzaak van de crash is dat de fatale schade aan het vliegtuig is veroorzaakt door de gevechtslading van een geleid wapen. De OVV is in haar rapport van eerste bevindingen over de crash van vlucht MH17 tot de volgende vaststelling gekomen: “de schade aan de voorste sectie van het vliegtuig lijkt erop te wijzen dat het vliegtuig is doorboord door een groot aantal voorwerpen met hoge energie van buiten het vliegtuig” [1]. Een verschervende gevechtslading bezit dergelijke voorwerpen c.q. deeltjes. Het schadebeeld als gevolg van inslag van de deeltjes hangt af van de positie en oriëntatie van de gevechtslading ten opzichte van het vliegtuig op moment van detonatie, en van de inherente eigenschappen van de gevechtslading. De onderzoeksvraag is welke kenmerkende gevechtslading eigenschappen in staat zijn de waargenomen schade te veroorzaken. De OVV wil deze vraag beantwoorden met hulp van experts van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), het Ministerie van Defensie en TNO. TNO heeft een plan van aanpak voorgesteld voor de reconstructie van het schadebeeld, door een combinatie van schade-analyse aan het vliegtuig en simulatie van de fysieke, eindballistische prestaties van een gevechtslading [2]. OVV gaf daarop opdracht voor het analyseren van het schadebeeld en het schatten van het springpunt van de gevechtslading op basis van de teruggevonden delen van het vliegtuig [3]. De uitkomsten dragen het karakter van een subject matter expert oordeel. Doel van dit onderzoek is het bepalen van het meest waarschijnlijke springpunt van een typische verschervende gevechtslading, teneinde de condities te vinden waarbij de waargenomen schade zo goed mogelijk gereproduceerd wordt. Uitgangspunt is een gevechtslading met high explosive materiaal en voorgevormde fragmenten. Deze studie maakt gebruik van gerubriceerde gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Staatsgeheimen. De rapporttekst is geïnspecteerd en vrijgegeven voor publicatie door het Ministerie van Defensie. Hoofdstuk 2 geeft het studieplan voor het onderzoek. Hoofdstuk 3 bevat de analyse van het schadebeeld na visuele inspectie van de vliegtuigdelen. Hoofdstuk 4 bevat de opzet van een eindballistische simulatie om het schadebeeld te reconstrueren. De schadebeelden van visuele inspectie en simulatie zijn met elkaar vergeleken in Hoofdstuk 5, teneinde het springpunt te schatten. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies.