Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kennisdeling binnen het digitale netwerk arboco.net : Deel I: Eindrapportage

Attachments

Author: Weyers, M.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274581
Report number: 15892-50019
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Internet · Computersystemen · Computernetwerken · Communicatiemedia · Sociale voorlichting · Communicatie

Abstract

Sinds maart 2002 bestaat het digitale netwerk www.arboco.net dat onderdeel is van het Netwerk Arbocoördinatie. De site biedt verschillende mogelijkheden om arbo-coördinatoren te voorzien van actuele informatie over arbeidsomstandigheden. De redactie van het Netwerk Arbocoördinatie zorgt voor een selectie van relevante en getoetste nieuwsberichten en links. Daarnaast zorgen de leden zelf voor de invoer van interessante, relevante en aanvullende informatie. Het digitale netwerk wil hiermee bijdragen aan de uitvoering van de dagelijkse arbowerkzaamheden en het sneller en gemakkelijker vinden van de antwoorden op vragen. Het Netwerk is voor en door leden, doel is om kennis te delen en van elkaar te leren. Om te kunnen (blijven) voldoen aan de informatie- en communicatiebehoefte van gebruikers dient inzicht verkregen te worden in de mate en wijze van het gebruik van arboco.net. De verkregen inzichten zullen gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van de site.