Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Het grensvlak van calciumsilicaten en calciumaluminosilicaten in alkalisch milieu / The interface of calciumsilicates and calciumaluminosilicates in alcaline medium

Publication files not online:

Author: Siskens, C.A.M.
Type:dissertation
Date:1975
Place: Eindhoven
Institution: Technisch Physische Dienst TNO - TH
Identifier: 243301

Abstract

Dit proefschrift is gericht op het gedrag van kristallijne en glasvormige synthetische calciumaluminosilicaten (en enkele daarmee vergelijkbare silicaten) omdat deze model kunnen staan voor belangrijke stoffen als mineralen (met name veldspaten en kleimineralen), glas en cement. Deze vaste stoffen zijn vaak betrokken bij reacties met waterige elektrolytoplossingen. Hun gedrag is dan even verscheiden als hun samenstellingen: sommige worden omgezet in een andere stof of lossen volledig of ten dele op, andere daarentegen blijven vrijwel onveranderd. Uiteraard speelt hierbij ook de samenstelling van de vloeistof een grote rol.