Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Effectiviteitsanalyse van gvo/ggz-preventie interventies: ontwikkeling van een analyse-instrument. Analyse-instrument

Author: Driel, W. van · Keijsers, J. · Zaal, K. · Güttinger, V.
Type:book
Date:1994
Publisher: Landelijk Centrum GVO
Place: Utrecht
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 293605
Keywords: Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Preventieve geneeskunde · Profylaxe · Geestelijke gezondheid · Geestelijke volksgezondheid · Welzijn · Instituut voor onderzoek en voorlichting · Sociale geneeskunde

Abstract

Het uitgangspunt dat gvo/gvz-interventies effectief moeten zijn, dringt zich steeds meer op. Helaas wordt het beschikbare effectonderzoek vaak op onvergelijkbare wijze geanalyseerd. Dit bemoeilijkt het doen van uitspraken over de effectiviteit van die interventies zeer. Om deze reden hebben het Landelijk Centrum GVO en TNO-P&G dit analyse-instrument ontwikkeld. Deze bijlage bij Preventie effectiviteitsinstrument PREFFI 1.0 : Ontwikkeling van een effectiviteitsinstrument voor de gvo/preventiepraktijk omvat de invulinstructie en de woordenlijst.